Nya turer kring kärnbränsleförvar

Organisationerna Naturskyddsföreningen, Jordens Vänner och Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning (MKG) har skickat in ett nytt yttrande till regeringen i prövningen av ett eventuellt kärnbränsleförvar i Östhammars kommun. Detta meddelar MKG på sin hemsida.

”För föreningarna är det uppenbart att svaret på frågan kan vara att koppar inte fungerar som kapselmaterial i kärnbränsleförvarsprojektet”, skriver Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning. (Foto: Teemu Väisänen / CC BY)

Medan planerna på en avveckling av reaktorerna Ringhals 1 och 2 är i full gång pågår också en planering för hur Sverige kan ta hand om kärnavfallet – det vill säga restprodukterna från kärnkraftsproduktionen. Redan på 1970-talet påbörjades utredningarna kring huruvida man skulle kunna bygga ett kärnbränsleförvar i Sverige och sedan 2011 har det pågått en miljöprövning av en ansökan om att få bygga ett i Forsmark i Östhammars kommun. Men under åren har turerna varit många och invändningarna kring säkerheten har kommit både från miljörörelsen och forskare.

I dagarna skickade Naturskyddsföreningen, Jordens Vänner och Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning (MKG) in ett yttrande till regeringen. Detta eftersom bedömningen gjorts att Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) inte agerar tillräckligt för att undersöka säkerheten kring förvaringen. Miljöorganisationerna menar att det finns nya resultat från det så kallade LOT-försöket, som kan användas för att förstå problem med eventuell korrosion av de kopparbehållare som kärnbränslet förvaras i. ”Det som regeringen nu kan göra är att använda nya resultat från forskning för att få klarhet i osäkerheter”, säger Johan Swahn, kanslichef vid MKG i en kommentar till Miljömagasinet.

Så här skriver MKG på sin hemsida: ”Naturskyddsföreningen och MKG har följt frågan om hur koppar fungerar som kapselmaterial i en syrgasfri slutförvarsmiljö sedan 2007. För föreningarna är det uppenbart att svaret på frågan kan vara att koppar inte fungerar som kapselmaterial i kärnbränsleförvarsprojektet. Detta synsätt stöds även av väl etablerade och framstående forskare inom korrosionslära. När det nu finns en uppenbar möjlighet för kärnavfallsbolaget SKB och även SSM att visa att MKG och dess medlemsföreningar – och forskarna – har fel, måste den användas. Eftersom denna fråga uppenbart har ett mycket stort allmänintresse menar föreningarna att regeringen måste se till att resultaten av analys av alla kopparytor i de upptagna LOT-paketen blir en del av regeringens beslutsunderlag inför det kommande tillåtlighetsbeslutet enligt miljöbalken om det föreslagna kärnbränsleförvaret. Regeringens hantering av frågan om användningen av de tillgängliga resultaten från denna fysiska långtidstest av SKB-metodens tillförlitlighet kan visa sig bli avgörande för tillåtlighetsprövningen. Det kan också bli avgörande för hur man i framtiden kommer att beskriva hur den nu sittande regeringen hanterade slutförvarsfrågan.”


Fakta: Tidslinje
Den 16 mars 2011 ansökte kraftindustrins kärnavfallsbolag, SKB, om tillstånd att få bygga ett slutförvarssystem för använt kärnbränsle. Ansökan prövas både mot kärntekniklagen och mot miljöbalken hos Strålsäkerhetsmyndigheten SSM och Mark- och miljödomstolen.
    Myndighet och domstol kungjorde ansökan enligt kärntekniklagen respektive miljöbalken den 29 januari 2016. Därefter vidtog en förnyad och omfattande remiss- och yttrandeprocess i sakfrågor. Denna process hade Strålsäkerhetsmyndigheten dock redan påbörjat genom att ha skickat ut en remiss i sak för prövningen av ansökan enligt kärntekniklagen i april 2014.
    Domstolen höll sin huvudförhandling om kärnavfallsbolaget SKB:s slutförvarsansökan under totalt fem veckor, med två uppehåll, mellan den 5 september och 27 oktober 2017.
    Den 23 januari 2018 överlämnade SSM och miljödomstolen sina yttranden till regeringen som nu genomför sin prövning.
    Naturskyddsföreningen och MKG har sedan granskningen av ansökan startade lämnat in flera yttranden med omfattande krav på kompletteringar.
    Regeringen kommer, innan ett slutgiltigt beslut tas, att höra med Östhammar kommun om ett ja eller nej till ett slutförvar.

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com