Budgetdemonstration samlade tusentals

Lägg till din rubriktext här

Trots blötsnö och kyla samlades i söndags tusentals personer på Medborgarplatsen i Stockholm för att manifestera sitt missnöje mot Sveriges nya budget.

Det är Moderaternas och Kristdemokraternas budget som nyligen antagits av riksdagen med stöd av Sverigedemokraterna och som fått skarp kritik och föranlett demonstrationer i Stockholm och på flera andra platser runt om i landet. Bland dagens talare återfanns partipolitiska företrädare (V, MP och Fi) och flera ideella organisationer.

Leo Rudberg var initiativtagare till dagens samling och hans uppmaning att manifestera mot budgeten har på kort tid väckt ett stort intresse. Det var varit ett stort engagemang på sociala medier och intresse för flera kommande liknande manifestationer runt om i landet.

”Katastrofbudget”

– Vi har fått en katastrofbudget, men vi ska inte ha en katastrofregering, sade Jonas Sjöstedt (V) som var först ut i raden av politiska talare på Medborgarplatsen.

Oron för neddragningarna på miljö- och klimatarbetet var i fokus för talare och på banderoller, liksom att kulturen och flera välfärdsområden uppfattas få sämre förutsättningar.

Ett annat förslag som kritiserats skarpt i M:s och KD:s budget är att anslaget till Jämställdhetsmyndigheten halveras. Ett upprop på nätet hann på bara ett par dagar samla tusentals underskrifter i protest mot förslaget om Jämställdhetsmyndighetens nedläggning. Flera av talarna var i sina anföranden ytterst kritiska till hur de uppfattar att M och KD ser på jämställdhetsarbetet och uttryckte sin oro för hur detta kommer att utvecklas.

Orolig redan som barn

Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke (MP) inledde sitt tal med referenser till sin barndom, när hon redan vid nio års ålder började oroa sig för miljö och klimat och när hon nu med facit i hand och den budget som nu antagits, inte ser att Sverige kommer att klara sina åtaganden.

– Den budget som röstades igenom är förödande för klimatet.

Organisationer som Fältbiologerna och Jordens vänner fanns också på plats och gav uttryck för sin kritik och oro för hur budgeten påverkar Sveriges klimat- och miljöarbete.

Naturvårdsverket är en av de myndigheter som själva och direkt också till massmedia har uttryckt sin oro inför budgeten och hur de drabbas av nedskärningar. Organisationen Skydda Skogen och dess representant Kristina Bäck gav sin tolkning av vad det kanske skulle kunna betyda mer konkret för svensk skog och sammanhängande värden:

– Sveriges sista spillror av naturskog – även kallad gammelskog eller skog med höga naturvärden – behöver en budget för att överleva, annars skövlas den. Nu är den budgeten borta.

I sitt tal pekade hon på att budgeten innebär neddragningarna av nyckelbiotopsinventeringar och att pengar till skydd halveras:

– Det innebär att skog med höga naturvärden och så kallade nyckelbiotoper, riskerar att kalavverkas.

Redan otillräcklig

Leo Rudberg, som företräder Fältbiologerna, ger här också sin kommentar till Miljömagasinet om budgeten:

– Budgeten är katastrofal för miljön. Att avskaff a flygskatten, skära ned på miljösatsningar med 2,1 miljarder och stoppa investeringar av nyckelbiotoper är djupt ansvarslöst. Sveriges politik var redan djupt otillräcklig för att respektera planetens gränser och uppnå klimaträttvisa, men denna budget är ett katastrofalt kliv i helt fel riktning. Den nya regeringen måste stoppa nedskärningarna, avskaff a de klimatskadliga subventionerna och satsa rejält på en rättvis omställning av hela samhället. För att vi ska lyckas med det måste fler organisera sig i miljörörelsen.”

Marica Lindblad

Foto: Marica Lindblad

Det blev en stor demonstration mot den nya budgeten på Medborgarplatsen i Stockholm.

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com