Ny grön plan för Amerika

”Green New Deal uppnås genom en mobilisering i klass med den som genomfördes vid andra världskriget. Genom att fokusera USA:s robusta och kreativa ekonomiska motor på att minska klimatförändringarna kan ett växthusgasneutralt samhälle skapas.” Det skriver den demokratiske kongressledamoten Alexandria Ocasio-Cortez på sin hemsida om den nya gröna planen för att minska klimatförändringarna som nu tar form i USA.
Green New Deal är en tioårig plan för att skapa ett växthusgasneutralt samhälle,
skriver Alexandria Ocasio-Cortez.
Foto: Ståle Grut / NRKbeta (is.gd/bxXpgn) / CC BY-SA (is.gd/wmTgWa)
Green New Deal

Ny grön plan för Amerika

”Green New Deal uppnås genom en mobilisering i klass med den som genomfördes vid andra världskriget. Genom att fokusera USA:s robusta och kreativa ekonomiska motor på att minska klimatförändringarna kan ett växthusgasneutralt samhälle skapas.” Det skriver den demokratiske kongressledamoten Alexandria Ocasio-Cortez på sin hemsida om den nya gröna planen för att minska klimatförändringarna som nu tar form i USA.

Efter prat om en Green New Deal i månader i USA så presenterade Demokraterna den 7 februari ett första förslag till landets nya gröna plan. Förslaget är en resolution från kongressledamötena Alexandria Ocasio-Cortez och Ed Markey och är inte ett detaljerat förslag till lagstiftning. Det är istället en avsiktsförklaring, som förklarar och motiverar målen för ett omfattande infrastrukturprogram för övergången till en hållbar framtid.

Läggas på dagordningen

Eftersom Demokraterna bara har kontroll över en av kongressens båda kammare – Representanthuset – har man valt att formulera ett behov och upprätta ramen för en plan. Det skapar en diskussion och lägger frågan på dagordningen för de närmaste åren. ”Om Demokraterna lyckas och det faktiskt blir möjligt att få till stånd en sådan plan och få den undertecknad av en demokratisk president, tidigast 2021, är det inte längre en fråga om vi behöver en Green New Deal. Det handlar då i stället om vad den borde och inte borde inkludera”, säger Ocasio-Cortez i Washington Post.

Växthusgasneutralt

Alexandria Ocasio-Cortez skriver på sin hemsida att Green New Deal är en tioårig plan för att skapa ett växthusgasneutralt samhälle. Den skulle komma att skapa oöverträffade nivåer av välstånd och rikedom för alla, samtidigt som man säkerställer ekonomisk och miljömässig rättvisa och säkerhet, menar hon. Åtgärderna som måste vidtas för att genomföra Green New Deal är: helt återuppbygga den sönderfallande infrastrukturen, återställa de naturliga ekosystemen, dramatiskt expandera den förnybara energiproduktionen och se över hela transportsystemet. Likaså måste alla byggnader uppgraderas, USA:s jordbruk måste omvandlas och nationens arbetare sättas i arbete i gröna arbeten. Där kan de göra vad de gör bäst och göra det omöjliga möjligt, enligt Ocasio-Cortez.

I en intervju i National Public Radio den 7 februari fick Ocasio-Cortez frågan hur projektet ska finansieras.

”Vi har försökt ert tillvägagångssätt i 40 år. I 40 år försökte vi låta den privata sektorn ta hand om det. Ni sade, vi kan klara det här. Marknadskrafterna kommer att tvinga oss att innovera. Men faktum är att det finns kryphål i ekonomin. Det innebär till exempel att ett företag kan dumpa föroreningar i floden och inte betala för det. Det är i stället skattebetalarna som måste betala för att städa upp vår luft, vårt vatten och rädda planeten. Vi har redan betalat kostnaderna, men inte fått något för det. Det vi säger är att regeringen inte bara är till för att städa upp andra människors röra, utan också för att bygga lösningar på platser där den privata sektorn inte gör det”, sade Alexandria Ocasio-Cortez, enligt Washington Post.

Vill se detaljer

Ocasio-Cortez och andra demokrater har samma argument om grön infrastruktur och utökad sjukförsäkring som republikanerna när vill spendera miljarder på militären: Det är värt att finansiera detta med en underskottsbudget om det är vad som krävs för att betala för det. Fram till nu har de demokratiska presidentkandidaterna inför 2020 års val bara nosat på idén om en Green New Deal och sagt att de stöder den i teorin, men att de vill se detaljer innan de godkänner någonting.

Liza Ahnland

 

Fakta: Green New Deal

Green New Deal (GND) är en uppsättning föreslagna ekonomiska stimulansprogram i USA som syftar till att hantera klimatförändringar och ekonomisk ojämlikhet. Namnet hänvisar till New Deal, en samling sociala och ekonomiska reformer och offentliga projekt som genomfördes av president Franklin D. Roosevelt som svar på den stora depressionen på 30-talet.

Tre av delarna i planen:

• Öka andelen el som genereras av vind och solenergi från 10 procent i dag till nästan 100 procent år 2030.

• Dramatiskt uppgradera lokal infrastruktur, inklusive uppgradering av alla befintliga byggnader i USA för att ”uppnå maximal energieffektivitet”.

• Samarbeta med jordbrukssektorn för att minska utsläppen som kommer från jordbruket.

Varje del i planen kan komma att läggas som separata lagförslag, utifrån ambitionen att nå målen i planen.

 

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com