Kvinnliga filmpionjärer

Kvinnliga filmpionjärer

Prenumerationstjänsten Draken Film släpper nu en retrospektiv med nyrestaurerade fi lmer av kvinnliga fi lmskapare som utmanade fi lmbranschens patriarkala normer.

Ingrid ! ulin, Mai Zetterling, Suzanne Osten, Marianne Ahrne, Agneta Fagerström-Olsson, Agneta Elers-Jarleman och Gunnel Lindblom. Dessa kvinnliga fi lmskapare från 1970- och 1980- talen, med Zetterling i spetsen, vågade utmana både branschen och publiken. I en fi lmvärld där man ofta letar efter säkra kort och gör fi lm på spekulation är det imponerande att se en så dödsföraktande urfl ippad fi lm som Månen är en grön ost (1977). Filmen är en sensorisk, psykedelisk tripp in i ett barns färgvärld. ”En fi lm för stora barn och små vuxna”, som Zetterling själv sade.

”När jag var skådespelerska, sångerska, danserska, som visade benen och hade djupa urringningar, utgjorde jag inget hot alls. Män kunde fantisera om mig, skådespelerskor tas aldrig på allvar, man utgår ifrån att vi har ännu mindre i huvudet än vanliga kvinnor. Men nu när jag har lyckats ta det avgörande steget att bli fi lmregissör, då anses jag ovanlig. Jag är inte längre densamma i männens ögon”, sade Mai Zetterling 1984.

I Agneta Elers-Jarlemans Smärtgränsen från samma år är motivet sjukdom och livet som anhörig. En dokumentär om Agneta och hennes kärlek Jean Montgrenier som skadades i en bilkrasch. Filmen följer dem båda två, var för sig och tillsammans, och undertiteln är passande: En annorlunda kärleksfi lm.

– Filmhistorien är full av underbara fi lmer som aldrig fått chans att visas för vår tids fi lmälskare och det känns fantastiskt att kunna tillgängliggöra det fi lmarv som kontinuerligt digitaliseras av Svenska Filminstitutet för en ny publik. Regissörerna i vårt senaste retrospektiv representerar en unik tid och ett konstnärligt uppvaknande för fi lmkonsten i Sverige, det är filmer som förtjänar att återupptäckas och älskas som en del i vår svenska filmkanon. Det säger Olle Agebro, redaktör för Draken Film.
Tomas Daligk
Foto: Svenska Filminstitutet
Månen är en grön ost (1977).
Foto: Stockholms iniversitet/CC
Mai Zetterling.
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com