Att bygga in sig för trygghet

Att bygga in sig för trygghet

Det har kommit allt fl er rapporter om ökad efterfrågan på gated communities – inhägnade och bevakade bostadsområden. En del hoppas bli tryggare bakom murar. Genom en låst ! ärrstyrd grind ska obehöriga stoppas med inträdeskontroll av inpasserande. Sedan tidigare är så kallade gated community, på svenska grindsamhälle, populära i USA.

 

Utanför småländska Gnosjö byggs nu ett exklusivt och stängt samhälle – bakom en tre kilometer lång mur. 18 exklusiva markbostäder på 150 kvadratmeter till ett pris av tre miljoner kronor styck. Är det så man tänker sig att polariseringen ska lösas – genom att polarisera landet ännu mer? Forskare varnar nu för den nya bostadstrenden.

 

Men varför en gated community just i Gnosjö av alla platser? Det var ju där invånarna skulle integreras med varandra. Företagsandan i Gnosjö skulle spridas till ungdomar, nyinfl yttade och hela orten. Den skulle genomsyra företagsverksamhet, kyrkor och föreningsliv i samverkan och spridas till alla. Det verkar inte ha blivit riktigt som det var tänkt, om man ser till den byggnation som nu växer fram.

 

Stärka tryggheten kan man göra på olika sätt. Till exempel genom grannsamverkan och lokala nätverk som fi nns på många på orter i landet. Jag besökte nyligen min gamla hemförsamling i Kronoberg, med cirka 30 villor och 20 marklägenheter, och fick en uppfattning om vad grannsamverkan innebär just där. Man går ut två och två några timmar på natten under oregelbundna tider. Rundorna omfattar: församlingshemmet, kyrkan, skolan, lanthandeln och villorna i tätorten.

 

Trots grannsamverkan och larm är det svårt att förhindra brott. I våras tog sig några tjuvar in igenom taket på baksidan av den låga lanthandeln och stal snus, cigaretter och nötfärs.

 

Det handlar inte om medborgargarde i detta fall utan om spanande bybor. Möjligen borde nattvandrarna vara lite bättre rustade om de skulle ertappa några tjuvar i ett skarpt läge. De använder bara västar och en lampa. De är inte bilburna och mobilerna fungerar av och till. De borde ha någon form av larmsystem om de står där ensamma mot tjuvar och kriminella i nattens mörker.

 

Otryggheten var en av årets största valfrågor. Men det handlade mest om det grova våldet, inklusive skjutningarna. De fl esta bor inte i utsatta områden men kan ändå känna sig otrygga. Grannsamverkan med dess brottsförebyggande åtgärder är viktiga.

 

Det största trygghetsbehovet fi nns hos alla de personer som bor i sina ensligt belägna gårdar eller hus om de skulle drabbas av ”hembesök”. Deras situation är svårlöst.

 

Vi lär inte lösa problemen med segregation eller polarisering genom fl er gated communities som i till exempel USA – och i Gnosjö. Snarare kan eff ekten bli den motsatta.

Eivor Karlsson – Opinionsredaktör
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com