Problem med betalningar

Vi har haft problem med att betalningar för nya prenumerationer studsar tillbaks till avsändaren och har på så vis förlorat prenumeranter. Miljömagasinet vill göra alla uppmärksamma på att det kontonummer man kan använda om man saknar OCR-nummer, inte erhållit faktura, och betalar via internet är plusgiro 2427-3.

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com