Inget enkelt valår

Eivor Karlsson.

Efter några dramatiska år närmar sig valet 2022. Som vanligt är det svårt att förutspå hur det kommer att gå. Opinionsundersökningarna kommer att dugga tätt. Men de undersökningarna säger inte mycket om hur det kommer att bli framöver, utan handlar om hur det ser ut just när frågan ställs.

 

De viktigaste politiska frågorna kommer förmodligen att vara dessa, enligt Novus: Sjukvård. Lag och ordning. Invandring/integration. Skola och utbildning. Miljö och klimat. Först på sjätte plats kommer äldreomsorgen. Detta trots att de röstberättigade väljarna i gruppen äldre än 65 år kommer att öka ytterligare i riksdagsvalet. Sjukvården och Lag och ordning kan eventuellt komma att byta plats.

De äldre har varit och är kommunernas kassako. Partierna pratar om bättre villkor för pensionärer som högre pensioner och höjt bostadsbidrag. So far so good, men det som berör de äldre allra mest uteblir. Nämligen svårigheterna att få komma till ett äldreboende, god mat mot undernäring, personalbrist, bristfällig utbildning/språksvårigheter och de ständigt pågående ekonomiska åtstramningarna.

 

Hur en regeringsbildning kommer att se ut vet vi inte. Ett parti på vardera sidan ligger illa till i opinionen: Miljöpartiet och Liberalerna. Frågan är om det visar sig bli en vinst för MP att ha lämnat regeringen. Eller kommer partiet i stället att bli mindre intressant? Var det rätt val av Liberalerna att bryta samarbetet med januaripartierna? Eller har man lyckats irritera väljare både till höger och till vänster?

Möjligen försöker S bilda en ny enpartiregering. Eller kan Magdalena Andersson få ihop ett lag med både Annie Lööf och Nooshi Dadgostar? Och där Vänsterpartiet får ett visst inflytande. Är det möjligt? Det förutsätter att C är berett att ändra sig och det finns inga signaler om att det kan ske.

 

Om det i stället handlar om en moderatledd regering så är frågan hur stor makt Jimmie Åkesson ska få. Och om M och SD ligger lika eller nästan lika på upploppet. Då kanske det blir viktigare för alla M-sympatisörer att rösta på sitt eget parti än att hjälpa L över spärren.

Avgörande kan bli om MP och L kommer in i riksdagen. Och hur kommer det att gå med stödrösterna för de båda partierna? MP ingår inte längre i regeringen. Möjligen kan det då bli svårare att locka socialdemokratiska stödröstare.Vad har MP vunnit, och vad har partiet förlorat, på att hoppa av regeringen? MP vill förmodligen gärna regera med en S-konstellation igen. Om Liberalerna ligger kvar långt under spärren i undersökningarna kan borgerliga väljare tveka om stödröstning.

 

Men mycket kan hända i en valrörelse, och det gäller att få medialt utrymme. Och även små partier kan mobilisera. Men då gäller det att hitta en fråga som engagerar väljarna. En fråga bortom brottslighet och klimat. Varje valår finns det oftast en fråga som brinner extra mycket hos det svenska folket. En mjuk social fråga. Maxtaxan på förskolan från 1998 års val var ett sådant exempel. Och sent i valrörelsen 2018 satsade S på familjeveckan, ett förslag som dock inte kunde genomföras under mandatperioden. Inför valet 2022 skulle tydliga satsningar på eftersatt äldreomsorg och LSS kunna vara sådana exempel.

Och Annie Lööf drömmer om den breda mitten. Kommer Lööf fortsatt att ha med sig sitt parti på att det är Mittens rike som gäller? Vilka ska få vara med i det riket? Lööf anser att både Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna ska hållas utanför inflytande. Men den här mandatperioden har det inte gått helt enligt C:s beräkningar. SD fick förhandla om den vinnande budgeten och V fick bestämma om Magdalena Andersson skulle bli statsminister eller inte. Det kan också komma interna krav på C att rågången åt vänster/höger är för skarp.

Socialdemokraterna regerar nu på en högerbudget. Det har man gjort förr. 2018 räddades S av decemberöverenskommelsen och 2019 av januariavtalet och kunde regera vidare.

 

Miljöpartiets språkrör Per Bolund är besviken på Socialdemokraternas politik efter att MP valde att lämna regeringen. Han menar att färdiga förslag blir hyllvärmare i stället för att läggas fram i riksdagen.

Utredningarna är gjorda, de har skickats ut på remiss, man har fått in synpunkter. Det handlar bland annat om utfasning av fossila bränslen i transportsektorn, klimaträttsutredningen och en samlad politik för havsmiljön. På listan finns också till exempel förslag om gruvavfall, klimatdeklaration vid flygresor och artskydd. Det är gåtfullt att S inte genomfört något av detta.

Valåret 2022 kan bli en riktig rysare.

 

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com