Stort nytt marint naturreservat

Havsmiljön i södra Kattegatt och norra Öresund blir ett marint naturreservat, meddelar länsstyrelsen i Skåne.

Naturreservatet i södre Kattegatt och norra Öresund blir det näst största marina naturreservatet i Sverige med en yta på 58 200 kvadratmeter. Länsstyrelsen har funnit god täthet av korallerna liten piprensare och sjöpenna i området, liksom havs- och eremitkräftor, islandsmusslor, ormstjärnor, plattfiskar och fiskarna sjökock och långebarn.

Med en yta på 58200 kvadratmeter blir reservatet Sveriges näst största marina reservat.

Och enligt inventeringar finns flera hotade arter i skånska Kattegatt, både över och under havsytan. Som exempel nämns trubbig sandmussla och hästmussla, ejder, svärta och tretåig mås.

– Det här rör sig om ett område som har varit fredat från fiske sedan 2009. Det är en unik möjlighet att skapa ett naturreservat som kan fungera som ett referensområde för hela Västerhavet där mänsklig påverkan minimeras. Vi är glada att nu gå in i nästa fas för att samverka med olika organisationer om förvaltningen av området. Det är viktigt att vi verkligen drar nytta av de unika förutsättningarna området har för att få mer kunskap om vår havsmiljö, säger Kristian Wennberg, enhetschef på länsstyrelsen i Skåne.

Området är en del av ett kärnområde för Bälthavspopulationen av tumlare. Det innebär ett område där djuren kan samlas i högre antal på grund av gynnsamma förhållanden som god tillgång till föda. I skånska Kattegatt samlas även torsk för att leka mellan januari och mars.

– Vi hoppas att den lilla spillra som finns kvar av torsk kan få en fredad plats här och bidra till stärkta bestånd även utanför reservatet. Dessutom vet nog inte många att vi faktiskt har koraller i Skåne. I området finns det kvar hotade djursamhällen av fina koraller, så kallade sjöpennor, som vi nu kan skydda mot skadlig bottentrålning, säger Kristian Wennberg.

Sjöpenna, ett av koralldjuren i området.
(Foto: PAG Miljöundersökningar HB)

I skyddet av området ingår bland annat förbud mot exploatering och jakt. Vattenskotrar förbjuds, medan fartyg delvis begränsas till hastigheter på 25 knop. Det tillkommer regler för hur man får färdas i närheten av marina däggdjur och sjöfåglar. Även militärövningar förbjuds i området, men Försvarsmakten tillåts att undersöka minor när det innebär minst påverkan på tumlarna, som är känsliga för ljud.

– Regler för fiske omfattas inte av föreskrifterna. Fiskeförbudet har kommit till genom ett bilateralt avtal med Danmark. Länsstyrelsen hoppas att beslutet om naturreservatet ska leda till att Sverige ska kunna förhandla fram ett permanent fiskeförbud i området inom EU:s gemensamma fiskeripolitik, säger Kristian Wennberg.

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com