Sverige bör inte tillåta kärnvapen på det egna territoriet


Att Sverige inte skriver under kärnvapenkonventionen är i sig både illavarslande och klandervärt. Och besvikelsen är stor att Miljöpartiet i regeringen inte kunnat ändra på det. Men Miljöpartiet tycks i alla fall ha vuxit ifrån den ängslighet om att inte vara regeringsfäigt som präglade den första tiden efter regeringsinträdet. Denna gång kommuniceras tydligt att regeringens ståndpunkt inte är Miljöpartiets, en kommunikation som var fullständigt bannlyst för några år sedan.Foto: Miljöpartiet

Sverige bör inte tillåta kärnvapen på det egna territoriet

Att Sverige inte skriver under kärnvapenkonventionen är i sig både illavarslande och klandervärt. Och besvikelsen är stor att Miljöpartiet i regeringen inte kunnat ändra på det. Men Miljöpartiet tycks i alla fall ha vuxit ifrån den ängslighet om att inte vara regeringsfäigt som präglade den första tiden efter regeringsinträdet. Denna gång kommuniceras tydligt att regeringens ståndpunkt inte är Miljöpartiets, en kommunikation som var fullständigt bannlyst för några år sedan.

Förhoppningsvis kan inställningen att all publicitet är
dålig publicitet och tjänster som gate keepers nu definitivt förpassas till
partiets historia för att i stället ge plats åt ett Miljöparti som är så
regeringsfäigt att man törs fira förhandlingsframgångar utan att ängslas över
att såra andra partiers företrädare, och törs medge att en del av den politik
som regeringen för inte ens med den bästa vilja i världen kan anses utgöra små
steg framåt, utan i stället är sjumilakliv åt rakt fel håll. För ja, även
gigantiska steg åt fel håll i en fråga kan vägas upp av än större steg åt rätt
håll i andra frågor.

Tillbaka till kärnvapenfrågan finns tyvärr
en logik i att Sverige inte gör gemensam sak med de länder som vill ha en
kärnvapenfri värld. Vi har ju inte ens förbjudit kärnvapen i Sverige. Ett
rimligt utbyte för Miljöpartiets regeringssamverkan vore därför att nu städa
upp framför den egna dörren och göra Sverige till ett av de länder som uttryckligen
inte tillåter kärnvapen på det egna territoriet.

Vad inte alla har klart för sig är att Socialdemokraterna
faktiskt är ett parti som under lång tid ville göra Sverige till en
kärnvapenstat. Och även om det svenska kärnvapenprogrammet, som initierades
1945 avslutades 1972, finns faktiskt ännu i dag inte något som legalt
omöjliggör förekomsten av kärnvapen i Sverige.

Två regleringar snuddar vid frågan. Den ena
är lagen om kärnteknisk verksamhet (SFS 1984:3), som innefattar förbud att utan
tillstånd föra in uran eller plutonium i landet. Men tillstånd ges av
regeringen eller myndighet som regeringen bestämmer, varför lagen inte utgör
något principiellt skydd mot kärnvapen på svenskt territorium.

Den andra är det internationella
icke-spridningsfördraget, NPT. Sverige har genom NPT förbundit sig att inte
tillverka, förvärva, mottaga eller använda kärnvapen – men fördraget hindrar
inte att kärnvapen kan placeras i Sverige av kärnvapenmakterna, så länge dessa
har full kontroll över dem.

NPT ger dock en möjlighet att skapa
fullständigt kärnvapenfria områden genom att regionalt inrätta så kallade
kärnvapenfria zoner, vilket också flera av våra grannländer utnyttjat. Norge
och Danmark, som varit medlemmar av Nato sedan dess bildande 1949, har ett
undantag som innebär att kärnvapen inte får placeras på deras territorier i
fredstid. Även Finland har en tydlig reglering. Landets kärnenergilag slår
tydligt fast att det är förbjudet att införa kärnvapen till Finland (FFS 1987
nr 990, § 4).

Det är dags att vi i Sverige tar efter våra grannländer i
frågan. Om Miljöpartiet lyckas med det vore det en framgång att fira.

Niclas
Malmberg

Tidigare
riksdagsledamot (MP) och kommunalråd i Uppsala

 

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com