Låt mänskliga behov och global hållbarhet styra politiken

Tillväxt som mål har alltför länge dominerat våra föreställningar om vad som krävs för att uppnå ett gott liv. Det har fortsatt vara ett överordnat mål långt efter att västvärldens majoriteter fått sina materiella och ekonomiska behov och önskningar tillfredsställda. Det har fortsatt vara ett överordnat mål trots de systematiska ojämlikheter det skapat, trots de orealistiska konsumtionsideal det skapat och trots den exploatering av människor och planet det lett till.
Gita Nabavi

Låt mänskliga behov och global hållbarhet styra politiken

Tillväxt som mål har alltför länge dominerat våra föreställningar om vad som krävs för att uppnå ett gott liv. Det har fortsatt vara ett överordnat mål långt efter att västvärldens majoriteter fått sina materiella och ekonomiska behov och önskningar tillfredsställda. Det har fortsatt vara ett överordnat mål trots de systematiska ojämlikheter det skapat, trots de orealistiska konsumtionsideal det skapat och trots den exploatering av människor och planet det lett till.

Det är konsekvenserna av att vi har byggt in oss i ett ekonomiskt system som kräver oändlig materiell och ekonomisk tillväxt för att inte kollapsa.

Men nu inser allt fler att generell och evig tillväxt är en omöjlighet, att den är direkt förknippad med ohållbar resursanvändning, globala orättvisor och förödande klimatförändringar. Det är alltfler som inser att vi befinner oss i en planetär kris, som är en konsekvens av den kapitalistiska norm som styrt hur vi strukturerat samhällsekonomin och begränsat vad vi ser som möjliga målsättningar. Men business as usual är inte längre ett alternativ. Nu gäller det pengarna eller livet.

Det är på tiden att omvärdera vad som anses viktigt och värdefullt, det är på tiden att vi slutar se ekonomin som en värderingsfri enhet och börjar använda den som ett verktyg för att uppnå det samhälle vi eftersträvar, där jämlikhet, jämställdhet och hållbarhet ska vara de övergripande målen och utgå från behov, samhällsnytta, delaktighet och demokrati. Det är på tiden att vi anpassar våra målsättningar efter planetens gränser och gör det i global solidaritet med hela mänskligheten, genom att också erkänna att alla människor inte bidrar lika mycket till problemen, och alla inte drabbas lika hårt.

Vi behöver inse att för att vi ska kunna genomföra den radikala omställning som behövs för vår och planetens överlevnad, måste det gå hand i hand med en omfördelning av resurser för att uppnå en mer jämlik och jämställd värld. Det kräver en modigare politik, som vågar ifrågasätta tillväxt som överordnat mål, som vågar omfördela och som vågar vara radikal och systemkritisk. Det kräver en politik som vågar driva frågan om minskad konsumtion, högre krav på producenter vad gäller hållbarhet och reparation, som vågar storsatsa på återbruk och återvinning och hållbar upphandling. En politik som vågar satsa på en värdig migrationspolitik, investeringar i grön infrastruktur och offentlig sektor. En politik som vågar ifrågasätta arbete för konsumtion som drivkraft och i stället tar ut produktivitetsvinster i förkortad arbetstid. För förändringen pågår, vi kan välja att utsättas för den eller att nyktert vidta de åtgärder som behövs för att hantera den.

Vi som vet att det är en nödvändighet att agera och som vågar tro att en annan värld är möjlig behöver förena våra krafter för att också göra den möjlig. För det kommer krävas mycket hårt arbetet från en bred samlad rörelse för att få upp dessa perspektiv på den politiska agendan i en tid när högerextrema och konservativa krafter försöker vrida klockan tillbaka. Det kommer att krävas en rejäl motkraft som kan fortsätta göra motstånd.

Gita Nabavi

Ny krönikör i Miljömagasinet

Gita Nabavi är partiledare för Feministiskt initiativ tillsammans med Farida al-Abani. Till vardags arbetar hon som projektledare i IT-branschen då partiledaruppdraget är ideellt. Hon skriver gärna om miljö utifrån ett ekonomiskt perspektiv med fokus på tillväxtkritik, konsumtion och global rättvisa.
Foto: Oscar Stenberg

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com