Tyskland avvecklar kolkraften


Tyskland ska fasa ut kolet som energikälla till år 2038. Redan till 2022 ska omkring 30 procent ha avvecklats och till 2030 ska ytterligare minst 30 procent av kolanvändningen ha upphört. Det säger den plan som tagits fram av en kommission på den tyska regeringens uppdrag.

Kolkraftverket Schoven i Gelsenkirchen.
Foto: Stahlkocher/Creative Commons

Tyskland avvecklar kolkraften

Tyskland ska fasa ut kolet som energikälla till år 2038. Redan till 2022 ska omkring 30 procent ha avvecklats och till 2030 ska ytterligare minst 30 procent av kolanvändningen ha upphört. Det säger den plan som tagits fram av en kommission på den tyska regeringens uppdrag.

Kommissionen har bestått av företrädare för kraftindustrin, miljörörelsen, gruvarbetare och lokala politiker samt intressegrupper. Planen väntas godkännas av den federala regeringen och de politiska ledningarna för de fyra berörda delstaterna.

Planen ska hjälpa Tyskland att klara sitt mål att minska utsläppen av klimatgaser med 95 procent till år 2050. Sedan tidigare har Tyskland beslutat att kärnkraften ska vara helt avvecklad till år 2022. Bortfallet av energi ska täckas av mer vind- och solkraft och annan förnybar energi.

Mest kolkraft

Tyskland är det land inom EU som använder mest kolkraft, följt av Polen. Totalt handlar det om 84 tyska kolanläggningar. Samtliga ska vara stängda senast 2038, och minst 24 anläggningar senast 2022. En granskning ska göras år 2032 för att avgöra om utfasningen kan tidigareläggas till år 2035. I Västeuropa har Tyskland och Storbritannien historiskt varit de stora användarna av kolkraft. Storbritannien kommer, enligt tidigare beslut, att avveckla sina sista kolkraftverk redan till år 2025.

Tysklands beslut beräknas få stora konsekvenser för Europas försök att uppfylla målen för klimatförändringen i Paris.

Historiskt beslut

Tyska Greenpeace har krävt en utfasning till år 2030, medan andra miljöorganisationer sade sig kunna acceptera 2035 som slutår. En stor majoritet av den tyska allmänheten vill ha en snabb avveckling av kolkraften.

– Hela världen ser hur Tyskland, med den fjärde största ekonomin på vår planet, tar det historiska beslutet att avveckla kol, säger Johan Rockström, chef för Potsdam Institute for Climate Impact Research, enligt New York Times.

Industrin som arbetar med kol var missnöjd. Rolf Martin Schmitz, vd för RWE som driver många av landets kolanläggningar, varnade för att planen skulle ha ”allvarliga konsekvenser” för brunkolverksamheten, enligt The Guardian.

Politiska ledare och industrin i de fyra tyska delstater med mycket kolindustri hade krävt omfattande ekonomiskt stöd för att gå med på en avveckling. Kommissionens plan innebär att det under de närmaste 20 åren ska ges stöd i storleksordningen 40 miljarder euro i investeringar till de berörda regionerna.

 

Stefan B Nilsson

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com