Mitt i sjätte massutrotningen

Insändare: Gunilla Lysell
tidigare 1:e byråsekreterare på Naturvårdsverket
Nyköping

Jag har läst Naturvårdsverkets remissförslag till Näringsdepartementet. Det kommer att gälla sex år om det går igenom. Senaste dag att yttra sig är den 5 oktober. Det skall rimligen handla om såväl människa, djur som natur – en allemansrätt för alla.

Men förslaget är skrämmande läsning. Det listar varje djurart ner till minsta skogsmus och alla arter kan jagas, föreslår NVV, utifrån människans behov, nöje och överhöghet. Vi måste komma ihåg att tjänstemän på NVV själva ofta, liksom medlemmar av regering och politiska partier, är jägare som nöjesjagar.

Det finns en passus i NVV:s förslag om att tillfrågade forskare inte nödvändigtvis ställer sig bakom myndighetens förslag. Det kan jag verkligen förstå. Det är en viktig anmärkning. Inget framgår nämligen om det som jag lärt mig och som EU:s bevarande av mångfald utgår ifrån, nämligen att arter och natur reglerar sig själva i förhållande till varandra.

Vi står mitt i sjätte massutrotningen. Och jag ser det hända framför mina ögon. Tyvärr tycks allmänheten tro att förslaget inte angår dem.

Ett allvarligt missförstånd i så fall.

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com