Havsutställning engagerar i coronatider

”Jag är mycket glad över att så många redan valt att digitalt interagera med vår utställning och uppmanat utrikesministern att skydda haven och stödja ett starkt havsavtal inom FN.” Det säger Dima Litvinov från Greenpeace angående organisationens havsutställning som nu kan ses på Centralen i Stockholm.

”Forskare pratar om behovet att skydda minst 30 procent av havet i reservat. Idag är endast ungefär fyra procent skyddat.”
(Foto: Jana Eriksson, Greenpeace)

Just nu pågår en stor havsutställning byggd på bland annat skräp från svenska stränder och med två stora knölvalsskulpturer på Centralen i Stockholm. Initiativtagare till utställningen är miljöorganisationen Greenpeace. Dima Litvinov, ansvarig för havsfrågor på Greenpeace Sverige, säger i ett pressmeddelande att det inger hopp att många engagerat sig i utställningen och därmed avgörande klimat- och miljöfrågor, trots den allvarliga och omvälvande situation vi befinner oss i på grund av coronaviruset. Miljömagasinet fick en intervju med honom.

Kan du berätta lite om bakgrunden till Havsutställningen på Centralen?
    – Livet i havet mår inte bra. Mänsklig aktivitet såsom föroreningar, ohållbart fiske och klimatförändringar har lett till akuta minskningar av levnadsmiljöer, fiskbestånd och utarmning av biologisk mångfald. En viktig åtgärd som havsforskarna anser är nödvändig för att stoppa och vända denna utveckling är etablerande av ett storskaligt nätverk av marina reservat. Forskare pratar om behovet av att skydda minst 30 procent av havet i reservat. I dag är endast ungefär fyra procent skyddat. Dessutom finns dessa fyra procent nästan bara i kustnära områdena. Den allra största delen av världshavet ligger utanför nationellt rättskipningsområde och täcker nästan 60 procent av världshavet. Detta område är till mindre än en procent skyddat. Vår utställning på Centralstationen har som syfte att informera allmänheten om dessa faror som havet står inför samt de lösningar som behövs för att stoppa förstörelsen av livet i havet.

Varför genomför ni utställningen just nu?
    – Utställningen är kulmen av ett mycket längre projekt som vi har genomfört under de senaste månaderna. Syftet är att lyfta frågan av behovet att Sverige arbetar aktivt för att få på plats ett starkt FN-avtal som är under förhandling nu. Avtalet, som formellt heter Avtal om skydd av biologisk mångfald i haven utanför nationell jurisdiktion (BBNJ) är bättre känt som ”Globala havsavtalet” och refereras ibland som ”Parisavtal för havet”. Om förhandlingarna lyckas kommer det leda till skapande av en helt ny FN-struktur med mandat att etablera marina reservat på internationellt vatten. Den sista förhandlingsrundan planerades att börja den 25 mars i år, den blev tyvärr inställd på grund av coronapandemin.

Dima Litvinov, Greenpeace.
(Foto: Greenpeace)

Vad vill ni uppnå?
    – Den svenska positionen har varit svag och vag. Vi vill att Sverige tar en offentlig och tydlig ställning för ett starkt globalt havsavtal. Regeringen bör kämpa diplomatiskt både inom EU och på global nivå för att få stöd för ett avtal som leder till en ny FN-struktur med mandat att etablera reservat på internationellt vatten. Eftersom FN-förhandlingarna ligger på utrikesdepartementets bord vänder vi blicken i första hand till utrikesminister Ann Linde (S). Sverige har tagit ett viktigt steg redan med att stödja behovet av att skydda 30 procent av havet. Det är fantastiskt att vi har satt ett sådant mål. Men om vi ska nå dit då måste man skapa verktyg för att göra det.

Vad kan vi som privatpersoner göra?
    – Jag tror att den viktigaste saken som en enskild individ kan göra är att kontakta relevanta beslutsfattare och kräva att de agerar för att skydda havet. Till exempel genom att skriva ett mail till utrikesministern.


Läs mer om den svenska positionen
Mer om Sveriges agerande i frågan här
Här kan du skicka mail och protestera

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com