Vi vuxna måste agera för att ge ungdomar framtidstro

Miljöpartiet Roger Bydler. (Foto: Miljöpartiet)

Våra ungdomar upplever klimatkrisen som ett stort hot mot sin framtid och många upplever en stark klimatångest. För dagens ungdomsgeneration är betydelsen att leva ett hållbart liv allt viktigare. Inte minst då hur vi ska rädda vår planet och kommande generationers framtid. I en undersökning om Framtidens hållbaraste varumärken, genomförd av Ungdomsbarometern och Jung Relations, svarade 44 procent av de 2 500 som tillfrågades att de upplever en stark klimatångest. 84 procent anser att det är viktigt att leva hållbart. Hållbarhet har blivit allt viktigare för de unga och då är det inte vuxna som är deras förebilder utan 16-åriga Greta Thunberg.

Dagens ungdomar lever med ordet skam som en del av deras vokabulär. Så till exempel anger 31 procent av de tillfrågade kvinnorna och 19 procent av männen att de skäms för att flyga. Allt mer plats i de ungas liv och deras konversationer tar vad de konsumerar och pressen att kunna argumentera för det de köper. Även om trenden är att även män i ökad utsträckning ser klimatkrisen som ett stort hot är det kvinnor som i högre utsträckning än män upplever stark klimatångest och har ändrat sitt beteende. Kvinnor undviker i betydligt högre utsträckning än män att äta kött, att anstränga sig för att konsumera mindre och försöka få andra att leva mer jämställt.

Enligt undersökningen verkar också ett skifte ha skett om vilka som anses ha ansvaret för en omställning till ett hållbart samhälle. Ungdomarna såg tidigare det personliga ansvaret som det viktigaste. I denna undersökning är det företagen som allt fler unga ställer krav på. Över hälften av de unga kan redan i dag tänka sig att välja bort företag som de inte anser agerar hållbart. Hela 83 procent av de tillfrågade anser att företag har ansvar att skapa ett mer hållbart samhälle. Samtidigt visar undersökningen en bristande tillit att företagen tar detta ansvar. De företagssektorer som de anser har störst hållbarhetsansvar är transportsektorn, bilbranschen, klädbranschen, livsmedelsbranschen och logistikbranschen.

Den här undersökningen avsåg varumärken och alltså synen på de näringslivssektorer som förknippas med olika varumärken. Samtidigt ser vi hur våra ungdomar riktar samma krav på politikerna och även här uttrycker samma brist på tillit. Som Greta Thunberg uttryckte det i sitt tal i FN: “I över 30 år har vetenskapen varit kristallklar. Hur vågar ni fortsätta att titta bort? Ni kommer hit och säger att ni gör tillräckligt, medan politiken och lösningarna som behövs fortfarande inte är någonstans i närheten av vad som krävs. Ni säger att ni hör oss och att ni förstår allvaret. Men oavsett hur ledsen och arg jag är kan jag inte tro på det. För om ni verkligen förstod situationen och ändå struntade i att agera skulle ni vara onda. Och jag vägrar att tro att ni är det.”

Gretas avslutning av talet: “Men unga i dag har börjat förstå ert svek. Alla framtida generationers ögon är på er. Om ni sviker oss kommer vi aldrig att förlåta er. Vi kommer inte att låta er komma undan. Här och nu drar vi en gräns. Världen vaknar och en förändring är på väg, vare sig ni vill det eller inte”. Ungdomar runt om i världen visar genom att följa hennes klimatstrejk och gå ut i demonstrationer i miljontal att de delar hennes frustration.

Det är vår generation, vi som är vuxna i dag, som är orsaken till den klimatångest och den brist på tilltro som våra ungdomar känner. Under vår livstid har merparten av de växthusgaser som nu finns i vår atmosfär och våra hav släppts ut. De unga ser hur utsläppen av växthusgaser fortsätter att öka, de ser hur förödande bränder härjar, de ser hur djur och natur förstörs. De hör vackra ord från företagsledare och politiker att utsläppen ska minska om ett eller några årtionden framåt, men det de vill se är att åtgärder sätts in som snabbt bryter av utsläppskurvan och som ger dem den framtidstro de förtjänar. Det är uppmaningen till alla oss vuxna, till våra politiker och till företagsledare. En uppmaning som vi bara måste omsätta i handling.

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com