På den här sidan publicerar vi läsarnas egna texter. Du kan även få dina kommentarer publicerade på hemsidan och i tidningen genom att skriva till debatt@miljomagasinet.se.

DEBATT 2017

Lobbying i klimatpolitiken

Lobbying innebär att företag och intresseorganisationer försöker påverka politiker så att lobbyistens verksamhet gynnas. Inom EU har lobbyismen stort inflytande utan att vi vanliga medborgare riktigt vet vad som pågår. EU:s klimatpolitik, som bygger på handel med utsläppsrätter, har hittills varit ganska tandlös. Alla är överens om att en skärpning måste till så att EU klarar att uppfylla sina åtaganden i Parisavtalet. Nu har med mycken möda ett förslag framförhandlats som skruvar åt systemet. Och vad händer?

Ingela Bollgren
Läs Insändaren

Chokladens baksida

Kakaosektorn genomgår sedan en tid tillbaka en kris som bland annat har sin grund i att odlarna under en lång period har fått dåligt betalt för sin kakao. Kaffeproduktionen har hamnat i ett handelssystem som bygger på många mellanhänder i produktionslandet, vilket skapar en låg vinstandel för kakaoodlarna, ofta så lite som sex procent av värdet på en chokladkaka i handeln. En stor del av kakaoodlarna lever i absolut fattigdom. Många kakaoodlare tjänar så lite som 2-4 kronor om dagen.

Per-Olof Erickson
Läs Insändaren

Argumenten för köttskatt är grunda

Det argumenteras för att införa en köttskatt av klimatskäl, men uifrån mitt perspektiv som fårbonde finner jag argumenten tämligen grunda. Att ensidigt fokusera på klimatet ger suboptimering och skapar fler problem än det löser. Det är de urbana människornas anpassning till ett förändrat klimat som kostar mest energi och ger störst miljöpåverkan, inte de fattiga ländernas befolkning.

Göran Rudbäck
Läs Insändaren

Stordrift hotar landsbygden

Om jag har förstått rätt så får en småbonde mindre betalt per levererad gris än en storproducent och den mjölkbonde som ligger längst ut får betala extra framkörningsavgift. Har du mindre än fyra hektar åkermark får du inga EU-bidrag.

Börje Svensson
Läs Insändaren

Nu behövs humanism

Man hade ju tanken innan 20 januari om världsbilden skulle förändras. Skulle USA:s president Trump verkställa alla de saker han basunerade ut i valkampanjen, eller anpassa sig i presidentkostymen efter den norm som varit under Obamatiden?

Torbjörn Andersson
Läs Insändaren

Koll på dina pensionspengar?

I början på december placerades cirka 37 miljarder kronor från 2015 års löner i fonderna inom premiepensionssystemet enligt en artikel från Handelsbanken. Av artikeln framgår att marknadsvärdet inom premiepensionen är omkring 890 miljarder kronor, men att mindre än sju procent av spararna har gjort ett aktivt fondval i premiepensionssystemet under förra året.

Roger Bydler & Aron Knifström
Läs Insändaren

Kommentar: Oetiska aktier i AP-fonderna - Bo Hellgren

En klimatlösning som främjar landsbygden!

Det finns många tecken på att klimatet håller på att förändras. På lång sikt är klimatförändringen, om den inte stoppas, förödande för mänskligheten. Redan i dag finns exempel på hur klimatförändringen negativt påverkat levande varelser. Dessa exempel kanske inte för gemene man verkar vara så viktiga men är varningsklockor för vad som kommer att hända i större skala i fall vi inte snarast konkret angriper klimatproblematiken.

Simon Grothl
Läs Insändaren

Lagstifta om e-fakturor för miljöns skull

Digitaliseringen lyfts ofta fram som ett effektivt sätt att spara tid och pengar. Ett minst lika viktigt motiv till att arbeta mer digitalt är att det ger stora miljövinster. Offentlig sektor tar varje år emot cirka två miljoner pappersfakturor. Om de ersätts av e-fakturor skulle det ha en stor positiv effekt på miljön.

Carola Lissel
Läs Insändaren

Replik: E-fakturor fungerar inte för alla - Eric Svanström

Nya livsmedelsstrategimål sviker miljön

I veckan presenterade regeringen de nya övergripande målen för livsmedelsstrategin som fokuserar på en svensk matproduktionsökning som svarar mot konsumenternas efterfrågan, både vad gäller konventionell och ekologisk produktion. Målen legitimerar tyvärr framtida subventioner i syfte att pumpa upp produktionsvolymen inom svensk köttindustri, vilket innebär ett mycket allvarligt bakslag för miljön, för den svenska folkhälsan och i förlängningen för skattebetalarna.

Jonas Paulsson
Läs Insändaren

Replik: Dra inte all djurhållning över en kam - Per Melin

Kommentar: Det räcker inte med ekologiskt - Thorsten Laxvik

Det finns ingen "grön" kärnkraft

Med ojämna mellanrum förespeglas "grön" kärnkraft. Folkomröstningen om kärnkraften föregicks av ett intensivt kunskapsuppbyggande. Det var närmast ett sabotage (signerat Hans Blix och Ingvar Karlsson) att införa två nej-alternativ. Sedan dess har kärnkraften gjort bort sig så grundligt att till och med de värsta farorna som förutsågs på den tiden har överträffats med råge.

Herbert Henkel
Läs Insändaren

Feministisk utrikespolitik

2017-2018 kommer Sverige att sitta i FN:s säkerhetsråd tillsammans med de 5 permanenta medlemmarna och ytterligare 9 ickepermanenta medlemsländer. Det är stort. Jättestort. FN har hela 193 medlemsländer så om alla ska få vara med i säkerhetsrådet med något sånär jämna mellanrum kommer det att ta väldigt många år innan det är vår tur igen. Den första månaden svingar Sveriges utrikesminister Margot Wallström dessutom ordförandeklubban.

Mia Sköld
Läs Insändaren

Isbjörnsdöden kräver klimatskatter nu

Isarna kring Nordpolen minskar betydligt snabbare än väntat, enligt det amerikanska snö- och isforskningsinstitutet NSIDC. Antalet isbjörnar beräknas minska med en tredjedel de närmaste 40 åren. Om isen smälter på Arktis landmassa kommer temperaturen globalt att öka vilket kan visa sig ödesdigert.

Jonas Norberg
Läs Insändaren

Vill du kommentera någon av dessa texter? Skicka ditt svar till:
insant@miljomagasinet.se