Ursprungligen publicerad på Debatt i Miljömagasinet 5, 3 februari 2017

Lagstifta om e-fakturor för miljöns skull

Digitaliseringen lyfts ofta fram som ett effektivt sätt att spara tid och pengar. Ett minst lika viktigt motiv till att arbeta mer digitalt är att det ger stora miljövinster. Offentlig sektor tar varje år emot cirka två miljoner pappersfakturor. Om de ersätts av e-fakturor skulle det ha en stor positiv effekt på miljön.

Fakturahantering i offentlig sektor skulle helt kunna automatiseras redan i dag. E-fakturor hamnar direkt i mottagarens ekonomi- eller affärssystem, till skillnad från pappersfakturor via post och pdf:er i mejl. Nya regler skulle spara papper och ta bort tidskrävande, manuella, processer som scanning, kuvertering, frankering och postgång och har därmed mindre miljöpåverkan.

Enligt statistik från Nätverket för elektroniska affärer och statliga Ekonomistyrningsverket (ESV) har de två miljoner fakturor som offentlig sektor tar emot varje år en lika stor negativ miljöpåverkan som att köra 7,5 varv runt jorden i bil. För att klimatkompensera för det skulle 500 000 träd behöva planteras.

När det gäller e-fakturor ligger Sverige långt efter våra nordiska grannar. Danmark införde ett lagkrav 2005 och Norge 2012. År 2015 tog ESV på uppdrag av regeringen fram en rapport som rekommenderade november 2018 för införandet av ett lagkrav. ESV kom även fram till att delar av offentlig sektor kan gå över till att enbart ta emot e-fakturor från januari 2018. Det framgår i rapporten att samtliga statliga myndigheter, samt merparten av kommuner och landsting redan har fungerande rutiner för e-fakturering.

Därför bör riksdagen besluta att myndigheterna själva ska få välja om de enbart ska ta emot e-fakturor. Ju snabbare en sådan regel införs, desto bättre för miljön. Om de fattar ett beslut de närmsta månaderna bör ett införande redan i januari 2018 fortfarande vara möjligt.

Detta har redan tagit för lång tid och så länge ett lagkrav på e-faktura till offentlig sektor inte är på plats får miljön lida. De tekniska förutsättningarna för ett införande är redan här och fungerande system finns sedan länge i både Danmark och Norge. Nu är det dags för riksdagen att agera!

Insändare: Lagstifta om e-fakturor för miljöns skull - Carola Lissel

Replik: E-fakturor fungerar inte för alla - Eric Svanström

Vill du kommentera den här texten? Skicka ditt svar till:
debatt@miljomagasinet.se

Share

Kontakt: Miljömagasinet, Skånegatan 93 - Box 11 203, 100 61 Stockholm
Tel 08-640 82 80 - Fax 08-640 40 67 - e-post: redaktionen@miljomagasinet.se