Debatt
insänt

Ursprungligen publicerad på Insänt i Miljömagasinet 4, 27 Januari 2017

Dra inte all djurhållning över en kam

Replik på Nya livsmedelsstrategimål sviker miljön, i nummer 3 2017.

Jonas Paulssons Köttfri måndag och Svensk mat- och miljöinformation med sina medlemmar ger svenska folket en skev bild av vilken mat som är bra för hälsan och naturen och vilken mat som inte är det. Detta genom att smutskasta och dra all djurhållning över en kam och samtidigt förtiga de oerhörda problem som konventionell odling för med sig.

Man lurar i människor att animalier i sig är onyttiga och miljöskadliga och insinuerar att vegetabilier under alla omständigheter är nyttiga, också om de besprutats med odlingsgifter som Round-Up, glyfosat med mera.

Sanningen är att kött inklusive inälvsmat och köttbuljong är mycket nyttigt om det kommer från naturligt uppfödda, ekologiska djur. Sanningen är också att naturlig, ekologisk djurhållning är ytterst skonsam och rent av bra för naturen. Vegetabilier är bra om de är ekologiska, medan oekologiska vegetabilier inte är bättre än oekologiska animalier.

En klok matomställning innebär ett skifte från förgiftad till ekologisk mat, inte att man plockar bort hela matgrupper som människosläktet behöver för att överleva som art. Många har i dag svårt att förstå en sådan självklarhet, eftersom livsmedelsindustrins intresseorganisationer, som Köttfri måndag och Svensk mat- och miljöinformation, ljuger så mycket i massmedia om att animalier i sig är förkastliga.

Det vore intressant med kommentarer från Miljömagasinets läsare i den här frågan. Tror ni på att animalier, som kött, i sig är dåliga för hälsa och miljö, även om de producerats naturligt, ekologiskt? Tror ni att vegetabilier är nyttiga även om de besprutats med bekämpningsmedel?

Är det skumt att Jonas Paulsson aldrig kritiserar de förgiftade, konventionellt odlade vegetabilierna? Är Köttfri måndag och Svensk mat- och miljöinformation ansvarsfulla som vill förbjuda animalier i Sveriges skolor och tvinga eleverna att äta veganmat?

Insändare: Nya livsmedelsstrategimål sviker miljön - Jonas Paulsson

Replik: Dra inte all djurhållning över en kam - Per Melin

Replik: Det räcker inte med ekologiskt - Thorsten Laxvik

Vill du kommentera den här texten? Skicka ditt svar till:
insant@miljomagasinet.se

Share

Kontakt: Miljömagasinet, Skånegatan 93 - Box 11 203, 100 61 Stockholm
Tel 08-640 82 80 - Fax 08-640 40 67 - e-post: redaktionen@miljomagasinet.se