Ursprungligen publicerad på Debatt i Miljömagasinet 8, 24 februari 2017

Stordrift hotar landsbygden

Om jag har förstått rätt så får en småbonde mindre betalt per levererad gris än en storproducent och den mjölkbonde som ligger längst ut får betala extra framkörningsavgift. Har du mindre än fyra hektar åkermark får du inga EU-bidrag.

Jag menar att LRF, storslakterier och Arla med flera borde arbeta för ett utjämningssystem, så att det inte missgynnar småproducenter. Vill vi ha en levande landsbygd är småproducenter viktíga. En bonde som far som en skottspole i sju socknar ger ingen levande landsbygd.

Vidare borde grossister ta ut en liten extra avgift från stormarknaderna så att de kan leverera till samma pris till lanthandlare. I dag lönar det sig, enligt uppgift, för en lanthandlare att själv åka in till stormarknaderna och handla varor till sin affär i stället för att köpa via grossist. Telefonbolagen borde lägga en extra avgift på storstadsabonnemang så att de kan bygga ut på landsbygden och ge samma pris där som i storstaden.

Det nuvarande ekonomiska tänkandet är på väg att ge landsbygden dödstöten.

Vill du kommentera den här texten? Skicka ditt svar till:
debatt@miljomagasinet.se

Share

Kontakt: Miljömagasinet, Skånegatan 93 - Box 11 203, 100 61 Stockholm
Tel 08-640 82 80 - Fax 08-640 40 67 - e-post: redaktionen@miljomagasinet.se