Ursprungligen publicerad på Debatt i Miljömagasinet 6, 10 februari 2017

Koll på dina pensionspengar?

I början på december placerades cirka 37 miljarder kronor från 2015 års löner i fonderna inom premiepensionssystemet enligt en artikel från Handelsbanken. Av artikeln framgår att marknadsvärdet inom premiepensionen är omkring 890 miljarder kronor, men att mindre än sju procent av spararna har gjort ett aktivt fondval i premiepensionssystemet under förra året.

En tredjedel av kapitalet är placerat inom AP7Såfa, det alternativ som du i dag får om du själv inte väljer. Medan fjärde AP fonden sållat bort de värsta av sitt fossila innehav utifrån en riskanalys så kan vi se att sjunde AP fondens aktiefond har Exxon Mobil Corp som sitt tredje största innehav och många flera rena fossilföretag i sin portfölj. Detta är alltså den fond du får om du inte väljer andra fonder själv.

Hänsyn till både etik och miljö är viktigt och ett fossilt innehav är även kopplat till en större risk då stora delar av dessa tillgångar aldrig får användas på grund av klimatförändringarna. Vi förstås se till att sjunde AP fonden slutar investera i fossila innehav. Men du kan också själv enkelt påverka dina egna innehav. Välj andra placeringar än riskfyllda och miljöförstörande fossila innehav!

Insändare: Koll på dina pensionspengar? - Roger Bydler & Aron Knifström

Kommentar: Oetiska aktier i AP-fonderna - Bo Hellgren

Vill du kommentera den här texten? Skicka ditt svar till:
insant@miljomagasinet.se

Share

Kontakt: Miljömagasinet, Skånegatan 93 - Box 11 203, 100 61 Stockholm
Tel 08-640 82 80 - Fax 08-640 40 67 - e-post: redaktionen@miljomagasinet.se