Ursprungligen publicerad på Insänt i Miljömagasinet 7, 17 februari 2017

Oetiska aktier i AP-fonderna

Replik på Koll på dina pensionspengar?, i nummer 6 2017.

Redan vid ett seminarium på Svenska Läkarförbundet den 10 mars 2016 framkom att AP-fonderna innehåller tobaksbolagsaktier. När jag kontaktar Pensionsmyndigheten får jag beskedet att jag inte kan välja bort dessa aktier! Av den anledningen har jag tagit initiativet till upprop.nu/sxzw: Inga tobaksbolagsaktier i AP-fonderna.

Antagligen är det så att det ligger till på samma sätt vad gäller också andra oetiska bolags aktier som inverkar negativt på fred, klimat, hälsa och miljö. Låt oss tillsammans skapa den opinion som krävs för att vi skaffar oss rätten att sätta stopp för att våra inbetalda pensionspengar används för att gynna oetiska bolags destruktiva geschäft! Låt oss kräva att dess oetiska bolags aktier helt tas bort från AP-fonderna!

Insändare: Koll på dina pensionspengar? - Roger Bydler & Aron Knifström

Kommentar: Oetiska aktier i AP-fonderna - Bo Hellgren

Vill du kommentera den här texten? Skicka ditt svar till:
insant@miljomagasinet.se

Share

Kontakt: Miljömagasinet, Skånegatan 93 - Box 11 203, 100 61 Stockholm
Tel 08-640 82 80 - Fax 08-640 40 67 - e-post: redaktionen@miljomagasinet.se