Ursprungligen publicerad på Insänt i Miljömagasinet 6, 10 februari 2017

Det räcker inte med ekologiskt

Kommentar på Dra inte all djurhållning över en kam i nummer 4 2017.

Per Melin frågar oss läsare om vi tror att kött är dåligt för miljö och hälsa. Han förordar ekologisk odling.

Det räcker inte med ekologiskt för att brukandet av jorden ska vara bra. Vi måste förstå hur vi på bästa sätt gynnar mångfalden av mikroorganismer i jorden och hur vi bygger mer matjord.

Vägen till miljönytta i form av biologisk mångfald och kolinlagring går sannolikt via plöjningsfritt jordbruk, massor av idisslare på våra marginalmarker och utvecklandet av relationsmat. Det är mat där alla i produktionskedjan känner varandra. Kunniga konsumenter och producenter garanterar livsmedelssäkerhet och nyttighet. Det är ingen utopi. Vi gör det redan. Lever är vårt mest kompletta livsmedel. Övriga inälvor och blod är nästan lika bra. Men det måste vara från naturbetesdjur förstås. Djur som fötts upp på spannmål av köttindustrin hör inte hemma i kylskåpet. Snarare på tippen.

Människor som lever under knapphet söker ständigt animaliskt fett. Jag bor hos en man som är uppvuxen i Sibirien på 1960-talet. Han berättar ofta om fettets betydelse, vitaminerna i späcket och hur fin grävlingen är om hösten när den ätit upp sig inför vintern. Fettet gör oss levnadsglada.

Vi har ofta besök av Olegbeck från Uzbekistan. Han sjunger fårfettets lov.

- Svenskar mycket snälla. Men också lite dumma. De vet inte att fett är naturens Viagra för både man och kvinna. Köttfri måndag. Hahaha. jag vrider mig av skratt.

Insändare: Nya livsmedelsstrategimål sviker miljön - Jonas Paulsson

Replik: Dra inte all djurhållning över en kam - Per Melin

Kommentar: Det räcker inte med ekologiskt - Thorsten Laxvik

Vill du kommentera den här texten? Skicka ditt svar till:
insant@miljomagasinet.se

Share

Kontakt: Miljömagasinet, Skånegatan 93 - Box 11 203, 100 61 Stockholm
Tel 08-640 82 80 - Fax 08-640 40 67 - e-post: redaktionen@miljomagasinet.se