Ursprungligen publicerad på Debatt i Miljömagasinet 1, 5 januari 2017

Isbjörnsdöden kräver klimatskatter nu

Isarna kring Nordpolen minskar betydligt snabbare än väntat, enligt det amerikanska snö- och isforskningsinstitutet NSIDC. Antalet isbjörnar beräknas minska med en tredjedel de närmaste 40 åren. Om isen smälter på Arktis landmassa kommer temperaturen globalt att öka vilket kan visa sig ödesdigert.

Nivån av koldioxid i atmosfären har passerat 400 ppm (parts per million) vilket med råge överskrider de 350 ppm som av många betraktats som gränsvärdet för att undvika en framtida klimatkatastrof. Den punkt då ingen återvändo finns eftersom värmeökningen triggar sig själv, bland annat genom att växthusgaser frigörs från tidigare frusen mark och från skogar som bränts sönder till sterila öknar.

Regeringens expertutredning föreslog nyligen en skatt på kommersiella flygresor. Det är mycket bra. Naturvårdsverkets rapport, Hållbara konsumtionsmönster, visar att både flyg- och köttskatt behövs. Att kött, mejeriprodukter och fisk ersätts med vegetabilisk föda är en nödvändig förutsättning för att kunna pressa ner de årliga växthusgasutsläppen från maten från 1,8 ton per person i dag till globalt hållbara 0,3 ton år 2050.

Klimatupphettningen försvårar allvarligt produktionen av livsmedel på grund av torka och instabilare väder som orsakar översvämningar och stormar. Det driver upp matpriserna vilket förhindrar distributionen av mat till de allra fattigaste. De har inte råd att äta sig mätta och får inga pengar över till hälsovård och utbildning. Många blir desperata, kampen om resurserna hårdnar och väpnade konflikter bryter ut.

Världsnaturfondens rapport Living Planet 2016 placerar Sverige högst upp på den globala miljövärstinglistan tillsammans med länder som USA och Kuwait. Vårt ekologiska fotavtryck har nämligen skenat iväg med ett halvt jordklot sedan 2014.

Bästa sättet för vår rödgröna regering att rentvå sitt totalförstörda miljöanseende är att införa en flygskatt samt en skatt på animalier innan valet 2018. Det är dags att ta klimatpolitiken på allvar.

Vill du kommentera den här texten? Skicka ditt svar till:
debatt@miljomagasinet.se

Share

Kontakt: Miljömagasinet, Skånegatan 93 - Box 11 203, 100 61 Stockholm
Tel 08-640 82 80 - Fax 08-640 40 67 - e-post: redaktionen@miljomagasinet.se