Politiskt, religiöst och fackligt oberoende
Alternativet i svensk press
Huvudsidan - Arkiv - Om tidningen - Prenumerera - Annonsera - Insänt

Miljömagasinets kalendarium uppdateras varje vecka. Här kan du hitta evenemang, föreläsningar och mycket annat från hela landet. Kalendariet finns även med i papperstidningen (beställ prenumeration här) och på Framtiden i våra Händers hemsida.


Torsdag 24 mars

Stockholm, Riksbron kl. 11.00-12.00
Varje torsdag manifestation för:
- alla människors rätt till rent vatten och fast mark
- hållbar samhällsutveckling
- urfolksrätt
- mångfald och artrikedom
- global solidaritet med världens urfolk i kamp mot rovdrift på naturen
Stoppa pågående och planerade gruvprospekteringar i hela Sápmi: i Gállok/Kallak utanför Jokkmokk, Rönnbäck i Tärnaby, Laver utanför Älvsbyn, Stekenjokk i Vilhelmina kommun, och alla de andra vansinniga gruvprojekten i norra Sverige! Rädda Vättern från gruvprojektet i Norra Kärr, Gränna.
Vi kräver respekt för urfolks rättigheter, för mark, vatten och kulturlandskap överallt, i Sverige och världen. Vi manifesterar för en hållbar framtid med rennäring, turism, dammsäkerhet, återvinning och fortsatta naturupplevelser.
http://www.riksbro.se
Arr: FastMarkRentVattenLevandeKulturarv


Onsdag 30 mars

Uppsala, Fredens Hus, Drottning Christinas väg 1a kl 18.00-19.30: En kväll om fred, säkerhet och Nato. Med anledning av värdlandsavtalet med Nato som Sverige håller på att ta ställning till. Med bland andra Stina Oscarsson, en av deltagarna i Natoutredningen, en politiskt oberoende utredning som har analyserat hur Sveriges närmande till Nato, där värdlandsavtalet är en del, kan påverka Sveriges och Östersjöregionens säkerhet.
Arr: Kristna Fredsrörelsen i Uppsala, IKFF och Studieförbundet Bilda


Onsdag 30 mars

Halmstad, Stadsbiblioteket, övre plan onsdagar kl 18.30-19.30. Mat och klimat. Förvärrar vi klimatkrisen genom våra matvanor? Vad är klimatsmart mat?
Arr i samarbete med Halmstads Naturskyddsförening


Tisdag 19 april

Göteborg, Aschebergsgatan 44, kl. 13-16. ”Grönt” protein för hälsa och miljö. Seminarium om baljväxter i mat och odling. Ärter, bönor, linser, jordnötter, klöver och lupiner, liksom gullregn och akacia – alla är de baljväxter. Med mer än 20 000 arter och ett oändligt antal förädlade sorter finns en rik skatt av möjligheter. Gemensamt för dem alla är deras symbios med bakterier som göder plantorna genom att samla kvävgas från luften. Det gör att baljväxterna får höga proteinhalter och att odlingen berikar jorden. Baljväxter är nyttiga och klimatsmarta. De bidrar till bördigare jordar och minskad användning av kemiska bekämpningsmedel och handelsgödsel. För ekologisk odling är det grundläggande att få med baljväxter i växtföljden. Hör Fredrik Fogelberg, Monika Pearson, Janne Lundh m fl.
Seminariet vänder sig till kostchefer, dietister, måltidspersonal, folkhälsoutvecklare, miljösamordnare och övriga intresserade.
Anmäl dig senast 12 april!
Arr: Ekocentrum


Onsdag 20 april

Växjö kommun, Västra Esplanaden. Växjö – Sveriges grönaste stad? Hur man i en kommun kan arbeta över partigränserna för fossilfrihet och hållbarhet. Bo Frank (M), kommunstyrelsens ordförande.
Arr:Växjö kommun


Onsdag 11 maj

Halmstad, Stadsbiblioteket – andra våningen. Att gå med lätta steg på jorden. Hur man kan leva gott utan att tära på jordens knappa resurser. Anders Krasse, levnadskonstnär från Mårdaklev, leder föreläsningen som varar ca. en halvtimme och därefter blir det frågestund.
Arr. Klimataktion i Halmstad i samarbete med ABF SydHalland, Stadsbiblioteket i Halmstad och Hallandsposten


Fredag 27 maj

Stockholm 13:00-16:00. Seminarium om Forum Syds profilfråga: Genus och Jämställdhet i utvecklingssamarbetet. Seminarium som belyser genus- och jämställdhetsfrågor i utvecklingssamarbetet. Huvudtalare är Lena Martinsson, forskare och professor i genusvetenskap vid Göteborgs universitet. Lena har mångårig erfarenhet av att arbeta med globala normbildningsprocesser och motståndsfrågor. Hon har gjort en studie av kvinnorörelser i världen, bland annat på den pakistanska landsbygden och transnationella rörelser för förändring av genusprinciper. Tillsammans med kollegor har hon just avslutat två bokprojekt, den ena handlar om problemen med den svenska jämställdhetsnormen, den andra om utbildningsfrågor. I den sistnämnda utgår Lena från studier i Pakistan. Under dagen kommer hon att delge sina erfarenheter från detta arbete. Hon är engagerad i organisationen BLLF Sweden – Front mot slaveri som är medlemmar i Forum Syd. Mer information kommer senare. Anmälan krävs.
Arr: Forum Syd

Kontakt: Miljömagasinet, Skånegatan 93 - Box 11 203, 100 61 Stockholm
Tel 08-640 82 80 - Fax 08-640 40 67 - e-post: redaktionen@miljomagasinet.se