Ursprungligen publicerad i Miljömagasinet 36, 4 september 2009

Ny fransk dom mot mobiloperatör:

"Mobilbasstation utsätter närboende för hälsorisker"

Den franska mobiloperatören Orange får inte sätta upp en mobilbasstation på ett tak 15 meter från närmsta lägenhet. Det fastslår en civil domstol i Paris.

Domslutet blev ännu ett i raden i Frankrike det senaste året som fastslår att strålningen utsätter närboende för hälsorisker.

Beslutet togs den 11 augusti av domstolen i Créteil. En 71-årig man blev oroad över operatören Oranges planer på att sätta upp en mobilanläggning på grannfastighetens tak. Via sin advokat tog han ärendet till en civil domstol.

Domstolen fastslår att "Även om forskningen inte samstämmigt och med säkerhet visar fara med den strålning som avges från basstationer för mobiltelefoni, medför strålningen åtminstone en hälsorisk för de personer som bor i närheten. Det åligger domstolen att se till att försiktighetsprincipen respekteras."

Domstolen förbjuder operatören Orange vid vite om 5000 Euro per dag att etablera antennerna. Operatören skall även betala 2000 Euro till de två klagande personerna samt rättegångskostnaderna.

Domen är den första i Paris, men flera andra domstolar i Frankrike har tidigare i år bedömt riskerna med strålningen från mobilmaster på samma sätt. Samtliga domstolar har hänvisat till försiktighetsprincipen som är inskriven i fransk lag.

Glädje över domen

Operatören Orange har meddelat att de kommer att överklaga beslutet som riskerar att äventyra mobilindustrins planer på utrullningen av såväl 3G som 4G. Frankrike har samma höga gränsvärden som i Sverige, förutom Paris stad som sedan 2003 har ett värde på 10 mW/m2, 1000 gånger lägre än i Sverige.

Organisationerna Priartem och Agir pour l?environnement gläds över den nya domen och anser att den ännu en gång visar att Frankrike måste sänka gränsvärdet:

- Domarna tar hänsyn till försiktighetsprincipen, när inga andra regelverk finns. Det är bevis på att de folkvalda inte lever upp till sina roller. Det finns fortfarande inga lagar och regler som omgärdar etableringarna av mobilbasstationerna. Mobilindustrin får göra som de vill. Enbart de mest informerade och vaksamma medborgarna går till domstolar. Det skapar en oacceptabel orättvisa, skriver de.

Ett 70-tal ärenden

Enligt den franska TV-kanalen 2:s nyheter är ett 70-tal liknande ärenden mot mobiloperatörer under behandling i domstolar i Frankrike för närvarande.

Domstolarna i Frankrike har konstaterat att forskningen visar att det finns en risk med mobilbasstationer, något som de svenska myndigheterna SSM och Socialstyrelsen samt den svenska regeringen förnekar.

Hittills har svenska domstolar valt att enbart förlita sig på myndigheternas besked, utan att göra samma objektiva prövning av bevismaterialet som domstolarna i Frankrike.

Hela domen finns att läsa på http://www.next-up.org/pages/Justice.php#1