Ursprungligen publicerad i Miljömagasinet 22, 29 maj 2009

Forskare varnar för hälsorisker med GMO

Nyligen gick American Academy of Environmental Medicine ut med en uppmaning där de ber läkare att varna sina patienter för riskerna med genmodifierade livsmedel. Man vill ha ett moratorium för produktion av GMO-mat, oberoende långtidsstudier och märkning av varorna.

Flera djurstudier har visat på hälsorisker med GM-produkter, inklusive infertilitet, problem med immunförsvaret, snabbare åldrande, sämre insulinregulering och förändringar i viktiga organ och inälvor, skriver AAEM.

När en jämförelse gjordes mellan två grupper med råttor där den ena fick äta genmodifierad soja och den andra gavs naturligt odlad soja fann man att de flesta av ungarna som föddes i den första gruppen dog inom tre veckor, jämfört med tio procent i kontrollgruppen. De överlevande råttorna var också mindre, och fick senare problem med att bli dräktiga.

Kosten satte även sina spår på de manliga råttorna och fick deras testiklar att ändra färg från rosa, som är normalt hos råttor, till mörkblå. När prover togs på embryon från möss som matats med GM-soja fann man att det hade uppstått "signifikanta" ändringar i deras DNA.

Resultaten stöds av en österrikisk studie där möss som fått äta genmodifierad majs fick färre och mindre ungar.

Problemen drabbar även boskap. Studier i Haryana i Indien har visat att många bufflar som ätit modifierade bomullsfrön drabbas av komplikationer som onormalt tidiga födslar, dödfödda kalvar och skador på livmodern. Även kor och tjurar ska ha blivit infertila när de ätit samma frön.

Inbyggda insektsmedel

Genmodifierad majs och bomull har försetts med inbyggda insektsmedel som dödar de skadedjur som försöker äta av plantorna. Företagen som tillverkar medlet, som kallas Bt och produceras med hjälp av bakterien Bacillus thuringiensis, hävdar att det är ofarligt för andra organismer, och tar stöd av att insektsmedel som länge har används i konventionell odling också innehåller samma gift. Men Bt-giftet som finns i genmodifierade grödor är tusen gånger mer koncentrerat och är giftigare än den Bt-spray som används vid konventionell odling och kan inte tvättas från grönsakerna innan de används. Opposing Views skriver att studier har visat att även sprayen har visat sig skadlig och allergiframkallande. När medlet spreds via flyg över områden i nordvästra USA var det runt 500 människor som rapporterade att de drabbats av allergi- eller influensaliknande symtom, varav somliga behövde uppsöka läkarvård. Nu uppmärksammas samma symtom i Indien på platser där man hanterar bomull som modifierats med Bt-toxinet.

Boskap dör

Det är inte bara människor som drabbas i Indien. Tusentals får har dött efter att ha ätit Bt-bomull. Obduktioner visade allvarlig irritation och svarta fläckar på både lever och tarmar, och resultatet blev att man ansåg det mycket troligt att fåren dött på grund av gift, antagligen Bt-toxin. I en uppföljande studie som utfördes av Deccan Development Society dog samtliga får som matats med Bt-bomull inom 30 dagar, medan de som ätit konventionella bomullsplantor fortfarande hade hälsan.

Även indiska bufflar, tyska kor och filippinska hästar, vattenbufflar och höns ska ha dött efter att ha ätit genmodifierade grödor.

Det finns bara en publicerad studie som gäller människor. Resultatet är oroande: genen som bakats in i genmodifierad soja tas upp av bakterier i människans mage och tarmar och fortsätter fungera, vilket innebär att intag av en enda genmodifierad produkt kan få till följd att dessa bakterier fortsätter producera insektsmedel under en lång tid framöver.

AAEM menar att det har utförts för få studier kring genmodifierad mat och att GMO utgör en allvarlig hälsorisk. De uppmanar därför sina medlemmar och oberoende forskare att samla studier som kan ha någon koppling till konsumtion av GMO-mat och hälsoeffekter och påbörja egna undersökningar för att fastslå om det föreligger någon risk.

Källa: opposingviews.com
Se även: aaemonline.org