Ursprungligen publicerad i Miljömagasinet 11, 13 mars 2009

Försiktighetsprincipen och mobilstrålning:

Tredje franska domen mot mobiloperatör

Domstolen i Angers i Frankrike beslöt den 4 mars att förbjuda mobiloperatören Orange att sätta upp antenner för mobiltelefoni i ett kyrktorn i byn Notre-Dame-d'Allencon i Frankrike "för att förhindra uppkomsten av en irreversibel skada". Operatören döms även att betala 2 500 Euro till de klagande.

Detta är den tredje domen på kort tid i Frankrike som med stöd av försiktighetsprincipen förbjuder mobilbasstations-antenner på grund av möjliga hälsorisker. Enbart i februari har två andra franska domstolar dömt att två andra mobiloperatörer i Frankrike skall montera bort varsin mast, också med stöd av försiktighetsprincipen och den rådande osäkerheten om hälsoriskerna.

Tre antenner i en kyrka

Domen i Anger föranleddes av att föräldrar klagat på ett beslut där kommunen beviljat tillstånd för uppsättning av tre antenner i en kyrka mindre än 100 meter från deras barns skola. Domstolen gick på föräldrarnas linje. I sitt beslut anger domstolen att skolan kommer att utsättas för strålning från antennerna och att det är önskvärt att minska känsliga individers exponering för strålningen till ett minimum. Domstolen hänvisar till försiktighetsprincipen, inskriven i den franska miljölagen, som säger att avsaknad om vetenskaplig säker kunskap om skador på miljön och människors hälsa, inte får hindra att åtgärder vidtas för att förhindra allvarliga och irreversibla skador på miljön och hälsan.

Oenighet om riskerna

Domstolen anger också en fransk statlig expertutredning år 2001 (Rapport Zmirou) som rekommenderade att huvudloben från mobilbassationsantenner inte skulle falla på känsliga byggnader, som exempelvis skolor om de ligger inom 100 meters avstånd. Domstolen hänvisar också till att andra länder och regioner antagit lägre gränsvärden än de som rekommenderas av ICNIRP vilka gäller i Frankrike, liksom i Sverige. Det tyder på en oenighet om riskerna med strålningen. Domstolen hänvisar även till EU-parlamentets beslut den 4 september 2008, som fastslog att gränsvärdena var föråldrade samt till en fransk parlamentsmotion från år 2005 som rekommenderade en kraftig sänkning av gränsvärdet till 1 mW/m2.

Hård press

Mobiloperatörerna och regeringen är nu hårt pressade samt oroade över den senaste händelseutvecklingen. Frankrikes premiärminister Francois Fillon kallar därför till runda-bords-samtal med industrin, experter och de tre miljöorganisationerna Robin des Toits, Agir pour l'Environnement samt Priartem den 26 mars. Den 23 mars arrangerar det franska miljöpartiet, Les Verts, ett heldagsseminarium i den franska senaten om den nu i Frankrike brännheta frågan om mobiltelefonins hälsorisker. Vid seminariet deltar bland annat överläkare Lennart Hardell och docent Olle Johansson från Sverige liksom professor Franz Adlkofer, Tyskland och professor Dominique Belpomme. Belpomme, som startat organisationen ARTAC med syfte att förebygga cancer, har nyligen utarbetat en metod för att diagnostisera elöverkänslighet som offentliggörs inom kort.