Arkiv 2005


Det våras för elbilen

Elbilsentusiaster som besökte Monaco den 1-6 april för att vara med på årets internationella elbilssymposium och utställning, EVS-21 (den 21:a i ordningen), fick uppleva att våren kommit inte bara i Monacos vackra parker utan också i allra högsta grad för elbilarna. Här fanns en uppsjö av elbilsmodeller att beskåda och provköra, hybridbilar, bränslecellsbilar och inte minst den rena elbilen, batterielbilen, som nu är tillbaks efter att under tre år varit i det närmaste dödförklarad.
Läs artikeln

Bättre hälsa och miljö med elbil

"Vi tror inte på elbilen!" har många med konkurrerande intressen sagt. Men nu stundar andra tider. Det handlar om förnybar energi och energieffektivitet, avgasutsläpp och trafikbuller.
Läs artikeln

Döden bland sjöfåglarna

Sedan fem år tillbaka pågår en massdöd av sjöfåglar runt kusterna i södra och mellersta Sverige. Massdöden återfinns även i insjöar. Bara i Blekinge skärgård har över 13 000 kustfåglar hittats döda. I Blekinge har antalet gråtrutar exempelvis minskat med två tredjedelar.
Läs artikeln

Kondensslingor skymmer solen

"Det har varit fint väder nu några dagar. Solen har lyst från en blå himmel. Inga moln frånsett en massa kondensslingor från passerande flygplan (som har transporterat miljöministrar till och från Stockholm)."
Läs krönikan

Isoleringsmaterial för framtiden

Organiska material från naturen har sedan århundraden tillbaka gett oss lämpliga isoleringsmaterial.
Läs artikeln

Hampfröolja för hälsan

Linfröoljan som kosttillskott är känd. Men hampfröolja? Båda oljorna innehåller de för oss nyttiga essentiella fettsyrorna.
Läs artikeln

Hampa - en kulturväxt i tiden

Det var en utmaning att producera en vandringsutställning om en gammal kulturväxt som hampa. Växten har ju varit förbjuden i hela västvärlden. I Sverige under trettio år.
Läs artikeln

Ny teknik hämtar energi i havet

Stora mängder förnyelsebar energi finns att hämta i havet. Men hitintills har en fungerande metod saknats. Nu testar forskare vid Uppsala universitet en ny typ av generator som anpassats till vågornas karaktär.
Läs artikeln

Hampa kan göras mer konkurrenskraftig

Att armera plast med hampa är överlägset mot glasfiber både i pris, vikt och i styrka. Vikten för hampafiber är 30 procent lägre än för glasfiber.
Läs artikeln

Cider som brandskydd

Mats Nisson, som hellre kallar sig problemlösare än uppfinnare, kom ihåg vad hans morfar sagt, att gubbarna på varvet brukade stänka på sig cider och låta det torka för att kläderna inte skulle ta eld. Det gav idén för att klara utmaningen han fått, att ta fram ett brandskyddsmedel som kunde Svanen-märkas.
Läs artikeln

Industri som producerar tvivel

En ny effektiv industristrategi som är mycket lönsam är produktion av tvivel. Det menar David Michaels, epidemiolog vid George Washington Universitetet i USA. I en artikel i den amerikanska tidskriften Th e Statesman, berättas om den framgångsrika nya strategin "manufactured doubt".
Läs artikeln

Gröna tak för hälsa och miljö

Grönskande tak är bra av flera olika orsaker. Plantorna tar hand om dagvatten, gynnar djur- livet, dämpar buller, tar upp partiklar, kyler taken om sommaren och värmer om vintern. Dessutom har växter en positiv inverkan på människors hälsa och - inte minst - det är vackert.
Läs artikeln