Politiskt, religiöst och fackligt oberoende
Alternativet i svensk press
Huvudsidan - Arkiv - Om tidningen - Prenumerera - Annonsera - Kalendarium - Länkar

Vad säger lagen?

Lag (2003:389) om elektronisk kommunikation, 6 kap. Integritetsskydd, §18:
"Elektroniska kommunikationsnät får användas för att lagra eller få tillgång till information som är lagrad i en abonnents eller användares terminalutrustning endast om abonnenten eller användaren av den personuppgiftsansvarige får information om ändamålet med behandlingen och ges tillfälle att hindra sådan behandling. Detta hindrar inte sådan lagring eller åtkomst som behövs för att utföra eller underlätta att överföra ett elektroniskt meddelande via ett elektroniskt kommunikationsnät eller som är nödvändig för att tillhandahålla en tjänst som användaren eller abonnenten uttryckligen har begärt."


Om cookies

En cookie, kaka, är en textbaserad datafil som en webbplats kan begära att få spara i webbplatsbesökarens dator. Cookies används ofta för att ge besökaren tillgång till olika funktioner eller tjänster på webbplatsen. Informationen i datafilen gör det möjligt att tillgodose besökarens val på webbplatsen. Det finns två olika typer av cookies: cookies och session cookies.

  • Cookies används till exempel för att tala om för besökaren vad som hänt på webbplatsen sedan denne besökte webbplatsen sist. Den här typen av cookies kan också användas för att föra statistik, spara användarnamn och lösenord till inloggning av tjänster. Lagringstiden för dessa cookies bestäms av webbplatsen.
  • Session cookies kan användas under den tid besökaren är aktiv på webbplatsen. Dessa cookies sparas bara temporärt i besökarens dators arbetsminne och tas automatiskt bort när besökaren stänger sin webbläsare. Ett vanligt användningsområde för den här typen av cookies är att hålla reda på temporära inställningar som språk, CSS, användarnamn/lösenord eller liknande. De kan också underlätta viss typ av navigering på webbplatsen.

Vanliga missuppfattningar när det gäller cookies är att det är en sorts virus, att hemsidor med hjälp av cookies kan ta reda på personlig information från en dator eller att cookies är till för att kunna sända skräppost. Ingenting av detta är dock sant, cookies är bara data.

Enligt den svenska lagen om elektronisk kommunikation (från 25 juli 2003) ska alla svenskregisterade webbplatser som använder cookies informera besökaren om följande:

  • Webbplatsen innehåller cookies
  • Vad cookies är och vad de används till
  • Hur besökaren kan undvika cookies

Källa: Wikipedia

Hur påverkar det mig?

Miljömagasinets hemsida skapar en cookie på din dator när du använder dig av stilbytningsfunktionen på förstasidan. Den används för att din dator ska "minnas" vilken stil du har valt på sidan när du besöker andra delar av Miljömagasinets webplats.

Vi samlar inte in någon personlig information från våra användare.

Om du inte vill ta emot cookies kan du låta din webläsare blockera dem. Hur du bär dig åt för att göra det varierar beroende på vilken webläsare du använder. I Internet Explorer kan du gå in under Tools - Internet Options - Privacy - Edit. I Mozilla Firefox hittar du inställningarna under Tools - Privacy - Cookies. Använder du en annan webläsare hänvisar vi dig till dokumentationen för just den webläsaren.


Kontakt: Miljömagasinet, Skånegatan 93 - Box 11 203, 100 61 Stockholm
Tel 08-640 82 80 - Fax 08-640 40 67 - e-post: redaktionen@miljomagasinet.se