Tidningen

Tidningen

Miljömagasinet
1981 – 2020

 

Miljömagasinet är en oberoende grön nyhetstidning.

Miljömagasinet tillhör kategorin dagstidningar med endagarsutgivning, med en upplaga på drygt 2 000 exemplar och trycks i tabloidformat.

Miljömagasinet startades efter folkomröstningen om kärnkraft av alternativrörelsen. Tidningen hette då “Alternativet i Svensk Politik”, fanns på Tjärhovsgatan 44 i Stockholm och gjordes av idéella krafter.

Det första numret kom ut den 10 juni år 1981. 

Den grupp som startade tidningen bildade i september samma år Miljöpartiet.

Fram till den 1 augusti 2000 har Miljöpartiet varit majoritetsägare, men numera ägs tidningen av ett stort antal privatpersoner och ideella föreningar. Tidningen är nu partipolitiskt obunden.

Arbetet som görs för drift och utgivning av tidningen är till stor del ideellt.

Tidningens vision

 

Nyheter är ingen bristvara, men hittar du nyheterna som du vill läsa?

Vi utvecklar en unik tidning – Miljömagasinet. Fokus är miljö, förnybar energi, klimat, hållbarhet och mänskliga rättigheter.

Vi vänder inte bort blicken utan beskriver en oroande utveckling över hela världen. Men vi skriver också det positiva som sker och om människor som vill förändra världen.

Vi är oberoende. Vi formas och styrs inte av vad en organisation vill se i tryck. Bakom tidningen finns inte heller en person vars röst ska höras högst. Vi är istället en plattform för många röster – en arena för det öppna samtalet. Du är välkommen att delta. Värna det fria ordet – prenumerera

 

Redaktionen

 

 

Styrelseordförande

Marica Lindblad (marica.lindblad@gmail.com)

Ansvarig utgivare

Lars Kollberg

Politisk chefredaktör

Peter Eller, st f ansvarig utgivare

Opinionsredaktion (ledarredaktionen@miljomagasinet.se)

Roger Bydler

Eivor Karlsson

Marica Lindblad

 

Redaktion (redaktionen@miljomagasinet.se)

Liza Ahnland

Thomas Daligk (redaktionssekreterare)

Bengt Ljunggren

Jonatan Lundbäck

Rikard Rehnbergh

Charlotte Wikholm

Annonsansvarig

Kontakta redaktionen: redaktionen@miljomagasinet.se
08-640 82 80


Administration (prenumeration@miljomagasinet.se)

Magnus Löwenhielm

Övrig information

 

Plusgiro:

24 27-3

Utgivare:

Miljömagasinet Alternativet AB
Organisationsnr 556 455-7774

Tryckeri:

V-TAB Södertälje
Miljöcertifierat enligt ISO 14001
certifieringsnummer 1410718
TS-upplaga 
ISSN 1400-0164

Viktiga dagar

Måndag: manusstopp

Onsdag: pressläggning

Torsdag: tryckning

Fredag: distribution

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com