Hungerstrejkstafett för överlevnad

Ett 20-tal aktivister från Extinction Rebellion genomför sedan två veckor en hungerstrejkstafett utanför Sveriges Riksdag. Genom aktionen vill de belysa hur överlevnaden på jorden är akut hotad av klimatförändringar och protestera mot statens misslyckande att skydda sina medborgare från detta hot.

I samband med riksdagens öppnande den 8 september startade Viktor Jonsson och Albin Björk från Extinction Rebellion en hungerstrejk för överlevnad. Syftet är att uppmärksamma regeringens passivitet i klimat- och miljöpolitiken och kräva handling i linje med vetenskapen.

Edward Gabrielsson hungerstrejkar utanför riksdagen för klimatet.

Albin och Viktor har nu lämnat över stafettpinnen till nya hungerstrejkare. Bland dessa finns Mariam Jallow Tholozan:
– Jag svälter mig själv för de som inte har ett val och för att dra uppmärksamhet till att världen verkar har bestämt sig för att utsätta den största befolkningen som någonsin levt på jorden för svält i massiv skala. Ett experiment som vi inte kan avsluta när vi väl påbörjat. Jag pratar såklart om klimatkrisen.
Just nu hungerstrejkar Edward Gabrielsson utanför riksdagen och han planerar att hålla på i 14 dagar.

Hungerstrejkarnas krav till regeringen är att den ska utlysa nödläge för klimatet och jordens arter och agera i linje med det. De kräver att få träffa statsminister Stefan Löfven (S) för att framföra sina krav.
– Jag har pausat mina läkarstudier för att fokusera på aktivism på heltid just för att läget är så pass akut, vi har kort tid kvar för att kunna göra något åt klimatkrisen, säger Albin Björk.
– Vi befinner oss i ett klimatnödläge, men regeringen behandlar det inte som det, de pratar inte i de termerna, så jag vill belysa deras passivitet – att det som sker är ett brott mot befolkningen.

Stafetthungerstrejken är den andra hungerstrejken som Extinction Rebellion genomför utanför riksdagen. Förra gången fick aktionen stor uppmärksamhet och ledde bland annat till en inbjudan från klimatminister Isabella Lövin (MP). Denna gång siktar hungerstrejkarna högre och nöjer sig alltså inte med mindre än ett möte med statsministern.

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com