AktuelltAnalysDebattEnergiHuvudnyheterInrikesKlimatKrönikorOpinion

Försvaret bromsar övergången till förnybart

Över 10 års planering till ingen nytta. Bolaget Taggen AB:s enorma havsbaserade vindkraftsatsning i Hanöbukten stoppas av Försvarsmakten på grund av ett skjutfält 25 kilometer inåt land. Parken skulle enligt planerna försörja 200 000 hushåll och mildra den kapacitetsbrist som blir allt mer trängande i södra Sverige.

Michael Abdi Onsäter

Det internationella energirådet IEA kom nyligen ut med en rapport som hävdar att just havsbaserad vindkraft kan vara mycket viktigare för att lösa energifrågan än man tidigare trott. “Den outnyttjade potentialen är enorm” hävdar författarna som menar att en fullt utbyggd havsbaserad vindkraft kan producera elva gånger så mycket el som världen faktiskt förbrukar.

I dag är Storbritannien världsledande på området, men Kina storsatsar och spås ta ledarrollen redan 2025. Havsbaserad vindkraft producerar i dag 0,3 procent av världens el, men fallande priser och teknologiska framsteg har fått IEA, som tidigare varit skeptiska, att tänka om.

Sverige är världsledande på vindkraft på land, men har hamnat på efterkälken vad gäller den havsbaserade varianten. Fördelen med vindkraft till havs är att man kan bygga mycket större kraftverk utan att riskera att störa omgivande natur och bebyggelse med buller eller landskapsförfulning.

Det är mot den bakgrund som Taggen AB:s enorma satsning i Hanöbukten bör ses. Parken skulle locka investeringar om 10 miljarder och ha en effekt på 300 MW – el till 200 000 hushåll. Taggen AB, som ägs till hälften av statliga Vattenfall och till hälften av fastighetsbolaget Wallenstam, hade ett tillstånd för parken sedan 2012. Men när man ville uppdatera tillståndet för att dra nytta av de tekniska framsteg som gjorts på området med högre och effektivare kraftverk satte Försvarsmakten stopp. Anledningen var det militära skjutfältet Ravlunda 25 kilometer inåt land.

Inga medier verkar ha fått svar på frågan om på vilket sätt en vindkraftspark till havs stör ett övningsområde nästan tre mil inåt land. Dessutom finns det i dag 54 militära skjutfält i landet. Ingen har bemödat sig med att förklara varför just detta övningsområde är så oumbärligt att den ska sätta stopp för Sveriges livsviktiga energiomställning.

Försvarsmaktens roll är ytterst att skydda vårt land. Det är nog på sin plats då att påminna om de konsekvenser som den eskalerande klimatkrisen har för rikets säkerhet, då den insikten tycks saknas helt. Klimatkrisen leder till vattenbrist, inte bara i torra länder, utan även i Sverige. Klimatkrisen leder till skogsbränder och extrema väderförhållanden. Den leder till missväxt och död. Allt detta skapar en grogrund ur vilken globala konflikter föds och eskalerar. Massmigration, matbrist, krig och ökad otrygghet är framtidens vardag.

Att i det läget stoppa ett förnybart energiprojekt i denna massiva skala på grund av ett skjutfält klingar minst sagt absurt. Särskilt som larmen om kapacitetsbrist blir allt fler i södra Sverige. Att bli självförsörjande på grön energi och därmed göra sig oberoende av globala flöden av uran och fossila bränslen bör ju även det ses som fördelaktigt ur försvarssynpunkt.

Nu är beslutet taget, och ingen av de större mediehusen verkar särskilt intresserade av att följa den här frågan vidare. Sverige hade kunnat bli en nyckelspelare i den havsbaserade vindkraften. Men så blir det alltså inte.

Jonatan Lundbäck

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com