Klimatsmart EU-parlament


I september drar arbetet med den nya mandatperioden i EU i gång ordentligt. Ska jag vara helt ärlig känns det riktigt bra att inte längre vara en del av den galna flyttkarusellen. Det är en oerhört stimulerande arbetsmiljö men också oerhört svårt att hinna med både jobb, familj och valkrets utan att någon av delarna får stå tillbaka.”Om EU ska fortsätta att ligga i framkant för klimatet måste vi också åtgärda institutionernas stora utsläpp.”
Foto: Fred Romero (is.gd/n3vE2i) / CC BY (is.gd/2eaEG2)

Klimatsmart EU-parlament

MILJÖMAGASINET
Nr 36 • 06 SEPTEMBER 2019

I september drar arbetet med den nya mandatperioden i EU i gång ordentligt. Ska jag vara helt ärlig känns det riktigt bra att inte längre vara en del av den galna flyttkarusellen. Det är en oerhört stimulerande arbetsmiljö men också oerhört svårt att hinna med både jobb, familj och valkrets utan att någon av delarna får stå tillbaka.

I EU arbetar parlamentariker, assistenter, tolkar,
jurister och tjänstemän från 28 länder (hittills) på 24 olika språk i
demokratins tjänst. Att det fungerar så smidigt som det faktiskt gör är en
bedrift i sig.

När jag började jobba i parlamentet med våra första fyra
gröna EU-parlamentariker 1995 var huvudspråket för oss tjänstemän franska. Nu är
det engelskan som är grunden för arbetet, det vill säga det språk som i princip
borde försvinna ur skalan arbetsspråk när/om britterna lämnar. Att så sker är
dock inte särskilt troligt – att de tar bort engelskan alltså. Även om fransmännen
skulle vilja det.

Annat är det med den stora utmaningen att stoppa
flyttkarusellen till Strasbourg, då hela parlamentet tolv gånger om året packar
ihop och åker till Frankrike för att rösta. Något som är så oförsvarbart både
ekonomiskt och miljömässigt har hittills varit omöjligt att ändra trots att parlamentet
med stor majoritet varje år röstar för att få slippa det. Frankrike vägrar.
Annat som verkar vara omöjligt är att ändra parlamentets mötesordning. Med
början måndag och avslut torsdag förutom vissa mötesfria veckor är det i
princip omöjligt för de ledamöter som bor längst bort från Bryssel att ta sig
hem utan att behöva flyga.

Under den senaste mandatperioden har parlamentet med grund
i de grönas förslag arbetat med att minska sin miljöpåverkan. Nu
klimatkompenseras både ledamöters och tjänstemäns flygresor och ledamöter
uppmuntras att välja tåget. Parlamentets bilar har bytts ut till eldrift och i
stället för flaskvatten på alla möten finns nu vattenfontäner som alternativ. Det
har införts papperslösa möten och det sker årliga uppföljningar av parlamentets
miljöledningsarbete. Det är bra men inte tillräckligt. Klimat måste få spela
roll.

I en demokrati måste väljarna kunna fatta informerade
beslut. Det behövs en större öppenhet och förankring till hemländerna, en större
kunskap om hur besluten fattas, djupare mediebevakning och granskning för att i
sin tur möjliggöra en mer levande demokratisk debatt. Sverige är tyvärr ett av
de länder som har väldigt få Brysselkorrespondenter. Det ger utslag i vad som rapporteras
hemåt. De geografiska avstånden är en faktor. Både för folkvalda och media. I
perifera länder/regioner, inklusive Sverige, Finland, Kanarieöarna, Guadeloupe
med flera är det svårare för både journalister och medborgare att närvara,
eller vara delaktiga i, när besluten fattas. Och det långväga resandet mellan
arbetsplatsen och hemmet avskräcker många politiker i partierna att kandidera till
EU-parlamentet.

Om alla parlamentariker bor i Bryssel är det såklart
inget problem. Men det riskerar att skapa ännu större avstånd mellan medborgarna
därhemma och parlamentarikerna de valt. Ur demokratisynpunkt är det viktigt att
parlamentariker också från Norrbotten och Malta ska kunna ta sig till jobbet på
ett klimatsmart sätt. Men även om vi bygger ut EU:s tåginfrastruktur så att det
blir lättare för flertalet att ta tåget än flyget kommer det inte att fungera från
alla länder/regioner. Vi måste också på allvar ta itu med frågan att ändra
parlamentets mötesformer.

Ett sätt som diskuterats är att förlägga längre och
intensivare mötesperioder utan hemresa och sedan längre perioder på hemmaplan, precis
som man gör i vissa parlament i till exempel Afrika. Några veckor med intensivt
grupp- och utskottsarbete och beslutsfattande i plenum (helst i plenisalen i
Bryssel i stället för att släpa både ledamöter och personal  till Strasbourg) och därefter lika många
veckor i valkretsen. Vissa möten kan dessutom göras om till videokonferenser. Det
skulle spara klimatet och parlamentarikerna både tid och många onödiga resor.

Om EU ska fortsätta att ligga i framkant för klimatet
måste vi också åtgärda institutionernas stora utsläpp. Europaparlamentet bör
och kan gå före och ta sin egen stora miljö- och klimatpåverkan på allvar. Jag lämnar
nu med varm hand över frågan om mötesordning till mandatperiodens nuvarande 20 ledamöter.
Det är inte en partiskiljande fråga. Det handlar om demokrati.

Bodil Valero

Bodil Valero (MP) har nyligen avslutat en
mandatperiod som ledamot i EU-parlamentet (2014-2019). Hon var riksdagsledamot
2006-2014 och är utbildad jurist. Hon har politiskt arbetat med bland annat
demokratifrågor, fredsfrågor, flyktingars och migranters rättigheter och för lagliga
vägar in i EU. 

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com