Bromsa åldrandet med HIIT

Bromsa åldrandet med HIIT

Vi vet alla att fysisk aktivitet och regelbunden träning är bra för oss. Det leder till en massa biologiska förändringar i våra organ såsom hjärta, hjärna och skelettmuskulatur. Det bildas nya blodkärl, blodtrycket förbättras och olika substanser som orsakar inflammationer i kroppen blir mindre aktiva.

Vetenskapen har vetat länge att fysisk inaktivitet och stillasittande är kopplat till ökad risk för hjärt-kärlsjukdom, diabetes och en rad andra folksjukdomar. Vardaglig aktivitet som motionsvanor har stor betydelse för den kardiovaskulära hälsan hos svenska män och kvinnor i olika åldrar. Studier visar också att vardagsaktivitet, oberoende av motions- och träningsvanor, minskar risken att drabbas av hjärt-kärlsjukdom eller att dö i förtid.

En relativt ny träningsform som under de senaste åren har blivit allt mer populär och fått mycket uppmärksamhet är så kallad HIIT (högintensiv intervallträning). Det häftiga slagordet (HIIT) låter som något nytt och sensationellt. Men det handlar i själva verket om en okomplicerad träningsform som Bromsa åldrandet med HIIT består av korta intervaller med hög intensitet. Kombinationen av dessa arbetsintervaller och vila har bevisats ha stark koppling till ämnesomsättningen, det vill säga fettförbränningen som är aktiv under och efter träningspasset.

Detta är ett tidseffektivt sätt att gå ner i vikt eller bli starkare för den som har ont om tid eller inte finner träningen så givande. Man får helt enkelt ut det mesta av sin motion på kortast möjliga tid. Vi människor tenderar att vara väldigt resultatorienterade och därför är det positivt med snabba resultat. Träningen leder inte bara till ökad muskelmassa utan även förbättrad kondition och bättre uthållighet.

Beroende på ålder, hälsa och kondition varierar din hjärtpuls (max/vilopuls). Den som är lite äldre eller otränad kräver därför mindre ansträngning för att nå sin maximala hjärtpuls till skillnad från någon yngre eller vältränad. Då HIIT utgår ifrån individen är det därför relevant och fördelaktigt för alla utövare som inte lider av någon allvarlig hjärt-kärlsjukdom.

Friskvård och hälsa har blivit allt mer aktuellt, samtidigt som fler har svårigheter att kombinera livspusslet med en hälsosam livsstil. Vi lever ett mer stressigt liv än någonsin och efterfrågan på lösningar för en hälsosmart livsstil ökar.

Den här typen av träning har undersökts i en ny studie som visar på väldigt intressanta resultat. Studien visar tydligt hur HIIT potentiellt kan motverka åldrandet. Både åldersrelaterade hudrynkor och håravfall har ”behandlats” med nya och friska mitokondrier (cellkraftverk) vilket HIIT direkt stimulerar. I djurstudien kunde man observera hur samtliga reducerade sina rynkor samt återfick lyster och hår (päls).

Epigenetik är oberoende av förändringar i DNA-sekvensen och avgör vilka vi är rent biologiskt, vilket utgör bron mellan arv och miljö. Det innebär att man som individ har förmågan att påverka sitt DNA, det vill säga sina gener, och kan därmed arbeta förebyggande mot olika folksjukdomar. Du är inte längre definierad av vilka gener som har ärvts från tidigare generationer. HIIT är ett exempel på en miljöfaktor inom epigenetik som har bevisats aktivera en viss gen som leder till nya mitokondrier.

Flera studier visar på hur den här typen av träning främjar nedbrytning av skadade mitokondrier och främjar nybildning av friska mitokondrier. Mitokondrier ansvarar för kroppens energiförbrukning och har flera vitala funktioner i våra kroppar. Gamla och skadade mitokondrier ersätts av nya. Det här har många fördelar inom hälsosamt åldrande, eftersom mitokondrier utgör energikällan för majoriteten av cellerna i kroppen. Skadade och dysfunktionella mitokondrier har bevisats leda till åldersrelaterade sjukdomar hos människor.

Ju äldre man blir desto större risk för åkommor, vilket generellt sker på grund av åldrandeprocessen. Som ett bevis på att mitokondrier faktiskt spelar en stor roll för åldrandet har forskare nu kunnat stänga av en viss gen ansvarig för mitokondriell dysfunktion och på så vis bromsat åldrandet.

Detta är en effektiv träningsform för dig som har svårt att få tiden att räcka till men som ändå vill göra vad du kan för att hjälpa dina mitokondrier – och därmed bromsa in ditt åldrande – eller för dig som helt enkelt vill förbättra din allmänkondition.

 

Asheq Talukder

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com