19 oktober 2001

Sinnenas Trädgård – en oas för de äldre

Sinnenas Trädgård är en liten oas på 2 500 kvadratmeter för äldre med ett så kallat särskilt omvårdnadsbehov, deras anhöriga och personal inom Sabbatsbergsområdet i Stockholm. Eldsjälen bakom Sinnenas Trädgård är arbetsterapeuten Yvonne Westerberg. Hennes livsverk har full-bordats genom den här terapeutiska trädgården. Eller var det Oskars livsverk som blev förverkligat genom Yvonne
?

I oktober blommar senblommande örter och buskar i Sinnenas Trädgård. Yvonne Westerberg har lagt fram svampar på ett fat vid ett bord och inne i lusthuset kan man titta på pumpor i kulörta färger.
– Vi hade en skördefest i helgen, berättar hon när hon plockar bland de olikfärgade pumporna.
Rosorna blommar fortfarande, liksom andra blommor, men idag är det ganska folktomt i parkgångarna. En äldre man med en käpp passerar lusthuset där vi sitter och pratar. Westerberg har slagit på värmen och snart är det riktigt varmt och skönt i det lilla lusthuset.

Goda féer

Ibland träffar man goda féer i verkligheten och Yvonne Westerberg är utan tvekan en sådan. Hon är vacker som en fé också: stora blå ögon, en vacker leende mun och ett ljust änglahår. Yvonne Westerbergs liv förändrades när hon mötte Oskar, en 83-årig trädgårdsmästare. Oskar lärde Yvonne att plantera i trädgården och annat livsviktigt:
– Jag fick en påse med rhododendronplantor av Oskar, minns Yvonne.
En dag dog Oskar och Yvonne som redan arbetade inom sjukvården reflekterade över Oskars levnadsbana:
– Han levde tills han dog. Han var aldrig döende. Arbets-terapeuten insåg att trädgården höll Oskar levande. Nu föddes tanken att anlägga en livgivande trädgård åt pensionärerna vid Sabbatsberg. Yvonne Westerbergs erfarenheter från den traditionella åldringsvården var nedslående:
– Folk ville bara gå hem.

Vårda ömt

Yvonne ville ge de äldre en värdig plats att trivas på, en egen trädgård att vårda ömt. Trädgården började anläggas 1992, och 1996 var den klar. Förutom finansiärer från den offentliga sektorn har Sinnenas Trädgård fått över en miljon kronor i donationer från organisationer och privatpersoner. Yvonne berättar:
– Jag har en halvtidstjänst för Sinnenas Trädgård som betalas av Norrmalms stadsdelsförvaltning. Resten av tiden går till föreläsningar och utställningar.
Intresset för trädgården är stort såväl i Sverige som i utlandet. Yvonne får besök från olika länder:
– I förra veckan dök det upp 18 italienare här som ville veta allt om Sinnenas Trädgård.
– Maltas hälsominister har varit här, liksom en professor från Lantbruksuniversitetet i Japan. Jag har också haft besök från Brasilien här. En internationell Lökorganisation har varit här och tittat på hur jag lyckats med de lökar som jag fått av dem.
Sinnenas Trädgård var en av tre trädgårdar som valdes ut av Lökorganisationen. Intresset för trädgården har varit stort även från media. En journalist i veckan ringer mig.
Sinnenas Trädgård är ett samarbetsprojekt mellan Norrmalms stadsdelsförvaltning, äldreomsorgen, Gatu- och fastighetskontoret, Fastighetsförvaltningen med stöd av Agenda 21 och Kulturhuvudstad 98. Westerberg har ett nära samarbete med sina arbetsterapeutkollegor och även sjukgymnasterna från Rehabenheten med syftet att tillsammans arbeta för att erbjuda sinnliga aktiviteter och upplevelser för de äldre i området.

Prunkande trädgård
Den efterliknar en prunkande privatträdgård och erbjuder en stor variation på en liten yta. Trädgården vill väcka de äldre själarna till liv igen genom att erbjuda olika slags upplevelser: att känna, se, lukta och smaka. Dessutom är trädgården en mötesplats för de boende och aktörerna på det kulturella fältet. I kväll lär det bli en eldslukarfest i trädgården, om det inte regnar förstås...
I Sinnenas Trädgård finns blomsterängar, bord och bänkar, vattenkonst, odlingsbäddar med kryddor, hallon och björnbär, en lund, en syrenberså och mycket mycket mer. Min blick vandrar ofta över till de naturstilleben som Westerberg arrangerat i trädgården: blommor, växter, svampar och vackra stenar. Hon berättar:
– Jag ville anlägga en plats åt människor, som hade det svårt att vara inomhus. Nu finns det en trädgårdsgrupp för dem, men pensionärerna kan lika gärna promenera i parken eller bara sitta ner under de flera hundra år gamla hästkastanjerna.
Det här är en plats för gemenskap som är tillgänglig för alla, förklarar Westerberg. Parken är till för 900 boende i området. Gångarna har gjorts så breda att man utan svårighet kan köra en sjukhussäng i parken. I parken väcks olika minnen till liv genom det naturmaterial som finns att tillgå:
– Olika beläggningar väcker olika slags minnen till liv, berättar Yvonne. Det finns plats för möten och för tid och tanke i parken.

Uppnådda terapimål

Yvonne Westerberg har gjort tre djupintervjuer bland parkbesökarna. Intervjuerna ingår i en akademisk uppsats och uppger att terapimålen har uppnåtts. De intervjuade berättar att de upplever trygghet i parken. De känner sig fria och upplever sig vara förankrade i tiden. De intervjuade uttrycker vidare en ökad kompetens och framtidstro. Framtidstron är årstidsbunden och kan exempelvis handla om att se på den blommande jasminen nästa sommar.
Westerbergs Sinnenas Trädgård är nominerad till tävlingen om Göta Priset den 6-8 november 2001 i Göteborg. Hon tävlar i två klasser: posters (affischer) och uppsats.
– Jag tycker det ska bli spännande att tävla om kvalitet, säger hon.
Sinnenas Trädgård vill ge de äldre värdighet och livskvalitet. De äldre har oftast flera minnen från bondesamhällets tid än vi kan föreställa oss. De levde ofta ett mycket naturnära liv, och på Sinnenas Trädgård finns det utrymme för att minnas de flydda tiderna. Bondesamhällets tid är förbunden med den cykliska, årstidsbundna tiden och ligger kanske närmast människans eget levnadslopp. På Sinnenas Trädgård sluts en människas levnadslopp och hon kan finna ro igen. Nog är det väl kvalitet alltid? Westerberg säger:
– Genom att beröra en sten kan man minnas sin barndomssten.
Sinnenas Trädgård är vidare en miljövänlig trädgård:
– Våra odlingsbänkar är av lärkträ, ett miljövänligt material och vi använder endast organiskt gödsel här, beskriver arbetsterapeuten.
Hon sammanfattar åren med trädgården:
– Det har varit väldigt kämpigt och krävt ett hårt engagemang, men samtidigt mycket roligt. Jag har fått göra det jag allra helst av allt vill göra i livet och jag får dessutom mycket uppskattning som gör att jag hämtar kraft och blir tillfreds med mitt arbete. Det borde vara fler förunnat att få ha det på det viset, inte sant?

Armi Janhunen


Yvonne Westerberg har arbetat med äldre sedan hon gick ut högstadiet. Hon är en trebarnsmor som mellan barnafödslarna och arbetet på ett akutsjukhus i Stockholm läste in gymnasiekompetensen på KomVux. Hon studerade vidare till arbetsterapeut vid Karolinska Sjukhuset.
Förutom att arbeta med äldre människor handleder Yvonne långtidssjukskrivna människor tillbaka till arbetslivet. För närvarande hjälper en långtidssjukskriven förskollärare till i trädgården.
Yvonne från höghuset i Liljeholmen bor idag i ett eget hus i Huddinge och på tomten har maken Björn byggt ett växthus för alpina växter åt henne. När hon vill vara ifred går hon ut i trädgården.Sinnenas Trädgård ligger i Stockholm på Sabbatsbergs sjukhusområde, den norra delen, angränsande till Vasaparken.
Du kommer dit med buss 4 eller tunnelbana till Odenplan.