30 juni 2000

Kurskrav för bruk av Roundup

Kemikalieinspektionen vill minska användningen av bekämpningsmedel i vanliga trädgårdar

 

I fortsättningen måste de som vill använda ogräsbekämpningsmedlet Roundup i sin trädgård gå en kurs. Det föreslår Kemikalieinspektionen.
Nu säljs bekämpningsmedel där glyfosat ingår i vanliga livsmedelsaffärer, men även detta finns det planer på att stoppa

Tidigare har Miljömagazinet skrivit om att flera kommuner från södra Sverige har funnit glyfosat i ytvattnet.
Eftersom glyfosat ingår i många bekämpningsmedel och är det biologiskt verksamma ämne som tar död på ogräset, anser Kemikalieinspektionen att det är allvarligt och har nu reagerat med ett förslag vars syfte är att minska mängden bekämpningsmedel som används i trädgårdar.

Måste minska i dag
– Vi vill minska användningen för att inte riskera att det sprids till våra vattendrag. Vi vet inte vad som händer med hälsa och miljö om vi dricker vatten med bekämpningsmedel i och varför ska vi vänta i tio år för att få reda på det, säger Ulla Falk, som är expert på gifter i miljön på Kemikalieinspektionen.
För dem som yrkesmässigt använder bekämpningsmedel med glyfosat är utbildning redan i dag ett krav.

Användning upphör
Kemikalieinspektionen vill nu att även de som använder medlen för att få bort ogräs och mossa i den egna trädgården ska genomgå en tvådagarskurs och genomföra ett prov för att få använda dem.
Konsekvensen av förslaget hoppas man blir att folk inser att det är en onödig risk med kemikalier och i stället går över till alternativ som maskrosuppdragare och hett vatten.
– Vi tror att den största delen av trädgårdsanvändningen kommer att försvinna eftersom de flesta inte kommer att gå kursen. I stället öppnas det en marknad där vissa utbildar sig och sedan erbjuder sina tjänster till andra, säger Ulla Falk.

Försäljningen av glyfosatbaserade ogräsbekämpningsmedel har ökat från 222 ton per år 1986 till 468 ton 1998. Majoriteten används inom jordbruket där man också är tvungen att gå en kurs för att få använda dem.
Inom den så kallade hemträdgårdssektorn där man nu vill införa en utbildning för att få använda bekämpningsmedel har användningen av medlen ökat från några hundra kilo till drygt tio ton de senaste tio åren.

Krav framförda tidigt
Det har tidigare framförts krav från flera kommuner om att förbjuda försäljningen av ogräsbekämpningsmedlen i vanliga livsmedelsaffärer där de idag finns att köpa.
– Det kan komma att bli ett totalförbud av medlen i livsmedelsaffärerna eftersom en försäljning där kan signalera att de är ofarliga, säger Ulla Falk.
Totalt är det cirka 25 medel som berörs, bland dem välkända märken som Monsantos Roundup som dominerarar marknaden både för den privata och yrkesmässigt sektorn, Moss Rent och Ogräsättika.

Saknas alternativ
Medel mot insekter och svamp som utgör tre procent av den totala bekämpningsmedelsmarknaden kommer även fortsättningsvis att få användas av allmänheten.
I de flesta fall saknas här nämligen alternativ. Sedan tidigare pågår det ett handlingsprogram för att minska användningen och riskerna inom jordbruket.
Förslaget är nu ute på remiss och kommmuner, intresseorganisationer och företag har fram till den 1 oktober på sig att säga sitt. Ulla Falk tror att reglerna tidigast kan komma att ändras inför sommmaren 2001.

Kenneth Samuelsson