7 September 2001

EU bygger upp underrättelsetjänst

Echelon kallas en spionorganisation där ett okänt antal länder ingår. Det låter som science fiction men många rapporter styrker denna ”storebrors” existens. Nu vill EU samordna medlemsländernas egen informationsinsamling. Kritikerna menar att detta leder till en europeisk spionorganisation, ett EU-Echelon.


Det EU-utskott som utrett Echelon konstaterar redan på första sidan i sin rapport att det inte är något tvivel om att det finns ett globalt system för avlyssning av kommunikation. Det är heller ingen tvekan om att USA, Storbritannien, Kanada, Australien och Nya Zeeland är med i detta samarbete. Se www.europparl.se. Gå vidare och sök på echelon.
Däremot kan EU-utskottet inte säga hur många andra länder som samarbetar när det gäller att övervaka, avlyssna och insamla information. Detta är avancerade underrättelsetjänster och sådana organisationer har hemligstämpeln som sitt starkaste skydd.

Spionsatellit
Fotografier på Internet visar något som sägs utgöra Echelon. Men om detta system nu så påtagligt finns varför förs det då inte fler politiska diskussioner? Och vad är det för information som döljer sig i dessa kolosser, ibland avfotograferade som runda, stora ballongliknande föremål, med nät runtomkring. Ibland framställs systemet på foto som stora paraboler.
Mobiltelefoner, fax och e-post påstås granskas världen över. 120 spionsatelliter och drygt 30.000 agenter kontrollerar systemet, enligt vad som uppges om detta spioneri. USA och Storbritannien anses spionera på NATO-allierade och Storbritanninen på EU-medlemmar. Högt uppsatta personer anses hamna på Echelons svarta lista. Echelon har debatterats i EU-parlamentet.
Många forskare och journalister är övertygade om att Echelon verkligen existerar.
Mer om Echelon kan läsas på www.aftonbladet.se/nyheter.se/0002/13/echelon.html.
De nationella poliskårerna vill nu se tekniska anpassningar av Internet och satellittelefoni som gör det lättare att samarbeta. Idag varierar den tekniska standarden vilket gör det nästan omöjligt att samordna de olika kommunikationsformerna.

Kraftiga reaktioner
Men planerna är kontroversiella. När polisens möjligheter att avlyssna medborgarna senast kom på tal väckte det kraftiga reaktioner från allmänheten. Inom EU krävde De Gröna och vänstern bildandet av ett fullvärdigt EU-utskott som enbart skulle syssla med att utreda Echleon. Men det blev bara ett tillfälligt utskott som nu kommit med sin slutrapport.
I en artikel i Riksdag & Departement (R&D nr 9, 9/3 01) med rubriken Förvirring om USA säkerhetstestar EU:s hemliga datatrafik rapporteras om förhör, anklagelser och motanklagelser angående eventuellt spionage. I artikeln talades det också om att en särskild förhörskommitté kan komma att tillsättas, vilket EU-parlamentet kan göra enligt Amsterdamfördraget.

Rapport

Forskaren och journalisten Duncan Campbell har på uppdrag av Europaparlamentet tagit fram en rapport – Interception Capabilities 2000 – om Echelon. Rapporten har fått stor uppmärksamhet. Campbell har mer eller mindre vigt sitt liv åt att avslöja hur stater spionerar på varandra och, enligt Campbell, t o m på den egna befolkningen. Detta sker helt utan myndigheters kontroll.
Här kan du ladda hem Duncan Campbells rapport till EU-parlamentet: www.gn.apc.org/duncan. Du kan också lyssna på en intervju med Campbell. Hemsida: www.dr.dk/harddisk/realaudi/921duncan.ram. Bilda dig en egen uppfattning om Echelon.
I Aftonbladet fick Duncan Campbell frågan om Sverige är inblandat i Echelon.
– Jag vet inte men jag skulle inte bli förvånad. De kan syssla med sådan här avlyssning utan att det nödvändigtvis är Echelon, svarade Campbell.

Menwith Hill
I Menwith Hill, nära Harrogate i Norra Yorkshire, England, ligger världens största elektroniskt kontrollerade satellitanläggning. Stora vita bolliknande ballonger med nätverk runtom avtecknar sig på de foton, tagna bland annat av Duncan Campbell. Se hans foton på hemsidan: www.heise.de/tp/english/inhalt/te/6929/1.html.
Men vad innehåller dessa ballonger egentligen? Till texten på hemsidan Inside Echelon: www.gn.apc.org/cndyorks/mhs står bland annat att amerikanska befolkningen vet mycket lite om detta satellitsystem. De som bor nära Menwith Hill vet heller inte.

Kampanj mot Echelon

Nu föreslås en kampanj mot Echelon via Internet. Den 21 oktober vill man att så många Internetanvändare som möjligt ska skicka e-post med ord som Echelonsystemet reagerar på. Via kampanjsajten kan man hitta ca 1.700 ord som kan användas för att lura Echelon. Ord som ”Information Warfare”, ”Military Intelligence” och ”Terrorism Defensive Information”.
Dagen har döpts till Cipherwar Jam Echelon Day - October 2001. För den som vill delta är hemsidesadressen: www.cipherwar.com/echelon Text på svenska finns på ComputerSweden:s hemsida:
computersweden.idg.se/text/010718-CS5.

Echelon i parlamentet
Nu är frågan om EU-länderna ska inrätta ett eget Echelon. Det finns ett starkt stöd för detta, men med följande begränsning som slogs fast redan i fjol av Europarådet: Det är inte möjligt att ”godkänna att det utarbetas ett system för avlyssning av telekommunikationer om systemet inte respekterar medlemsstaternas rättsregler och (om systemet) kränker de grundläggande principerna som syftar till att bevara människans värdighet”.
Echelonutskottet diskuterar i sin färska rapport hur en underrättelsetjänst ska vara uppbyggd för att vara laglig. Den måste
bl a ”vara underställd ett fungerande kontrollsystem för att kompensera för den risk som uppkommer när den av en förvaltning arbetar i hemlighet”.
Förslaget är att EU:s underrättelsetjänst ska kontrolleras av EU-parlamentet. Kritikerna påpekar dock att hittills har ingen underrättelsetjänst kunnat kontrolleras av något parlament. Den i princip ständiga hemligstämpeln skyddar verksamheten från insyn.
För att en EU:s underrättelseverksamhet ska få ”rimliga proportioner” tänker sig utskottet att den som avlyssnats ska få veta detta ”till exempel 5 år efter att avlyssningen utförts”, anser utskottet.

”Grön” kritik
Den tyska EU-parlamentarikern Ilka Schröder (www.ilka.org) var den politiker som starkast krävde att Echelonutskottet skulle inrättas. Nu är hon och andra parlamentariker i den gröna gruppen i parlamentet mycket kritiska till utskottsmajoritetens förslag. Hon finner det upprörande att ”utskottet i sin slutrapport föreslår att en hemlig europeisk underrättelsetjänst (Geheimdienst) ska inrättas”.
Hon menar att bakom de vackra orden om skydd för medborgarna finns mindre angenäma tankar och hon ser stora risker just för medborgarna om planerna blir verklighet.
Redan samarbetar EU-länderna på olika sätt när det gäller underrättelser. Bl a arbetar ländernas polis- och passmyndigheter med gemensamma register.

Eivor Karlsson