22 juni 2000

Strid om SMI:s djurburar

Djurskyddsreglerna följs inte, menar Jordbruksverket

 

En strid mellan Smittskyddsinstitutet, SMI och Jordbruksverket har blossat upp. Jordbruksverket beskyller efter sin senaste inspektion av SMI:s försöksdjurslokaler institutet för att inte följa djurskyddsbestämmelserna. Detta fick Djurens rätt att polisanmäla SMI. Men SMI tillbakavisar Jordbruksverkets kritik som ”absurd”.

När Jordbruksverket förra veckan inspekterade SMI:s lokaler för djurförsök på primater (högre stående apor) blev man både överraskad och besviken.
– Med tanke på att det var en förannonserad inspektion är jag väldigt förvånad över att vi hittade så många brister och frågetecken. Detta måste åtgärdas snabbt annars måste verksamheten avvecklas, säger Leif Dennerberg, som är chef på Jordbruksverkets djuravdelning.
Han framhåller att SMI till exempel uppgivit fel mått på de burar där aporna vistas. SMI har mätt yttermåttet på burarna och sedan sagt till verket att siffrorna gäller det innermått som primaterna har att röra sig på. På det viset minskade burarnas innermått från 160 cm till 128 cm.
– Vi har på en ritning tolkat yttermåttet som innermått och jag beklagar det, men trots detta klarar vi europabestämmelserna med råge, säger Per Bierke, som är veterinär på SMI.

Saknar stimulans
Jordbruksverket klagade också över att vissa burar helt saknade miljöberikning som bollar, grenar eller speglar som hänger utanför buren och som gör att primaterna kan kommunicera med varandra.
– SMI har sagt att de utfört förbättringar för primaterna succsesivt, men denna inspektion visar att det inte är sant, säger Leif Dennerberg.
Enligt Per Bierke bär Jordbruksverket delvis skulden till att vissa burar saknade miljöberikningar vid inspektionen.
– Jordbruksverket ville under inspektionen se hur vi rengjorde burarna och då togs de miljöberikande åtgärderna bort, så hela situationen är absurd, säger Per Bierke.
– Jag håller med om att miljöberikningen inte är den bästa i alla burar, men den är acceptabel under en övergångsperiod tills det nya djurhuset är klart, säger Per Bierke.

Utan fönster
Jordbruksverket är också kritiskt till att sex primater under flera månader hade suttit i den fönsterlösa källaren i små burar som används då djuren ingår i djurförsök, utan att dessa djur ingick i något försök.
– Anledningen till att dessa sex apor satt i burarna var att de befann sig i ett förstadie till djurförsök. Det är orimliga krav de ställer på oss om vi skulle bli tvungna att flytta på primaterna så fort det till exempel blir ett uppehåll i forskningen, säger Per Bierke
Jordbruksverket har tidigare påpekat att det är oacceptabelt att aporna sitter ensamma i burar, men trots detta så satt åtta primater ensamma.
– Ensamhållning kan vara acceptabelt en kortare tid i exeptionella fall om en apa till exempel är aggressiv. Men här rör det sig om en längre tid och många apor, säger Leif Dennerberg.
Per Birke säger att det främst är gamla handjur, som är aggressiva och därför inte går att kombinera med andra primater, som sitter ensamma.
– Det finns inget alternativ och är folk på Jordbruksverket missnöjda tycker jag att det är deras skyldighet att förelägga oss om att vi ska avliva dem som sitter ensamma, säger Per Bierke.

Hög ljudvolym
Jordbruksverket ansåg också att ljudnivån var för hög i anläggningen och ifrågasatte om SMI:s sätt att blanda apor av olika kön och i olika åldrar i de större burarna var genomförd på rätt sätt.
Djurens rätts förbundsordförande, Katherine Lindqvist, tycker att Jordbruksverkets kritik visar att SMI inte kan och inte ska hålla apor i fångenskap.
– Vi har polisanmält SMI för brott mot djurskyddslagen och generaldirektören för SMI måste omedelbart avgå och aporna omplaceras, säger Katherine Lindqvist.
Att Jordbruksverket inspekterade SMI:s lokaler berodde på att institutet har ansökt om att få fortsätta att bedriva försöksdjursverksamhet i de gamla lokalerna tills det nya djurhuset står klart.
Eftersom byggtiden kan ta två år ville Jordbruksverket försäkra sig om att djurskyddsförhållandena är bra under tiden. Hur Jordbruksverket kommer att agera fortsättningsvis beror på vad SMI tänker göra åt situtionen.

Kenneth Samuelsson