5 maj 2000

Husdjur kan göra barn
tåligare mot allergier

 

Skolbarn som haft husdjur under första levandsåret har inte lika ofta astma och hösnuva. Bland barn som inte vuxit upp med husdjur är allergier dubbelt så vanliga. Det visar en doktorsavhandling som lades fram vid medicinska fakulteten på Göteborgs universitet i onsdags.

Resultatet av doktoranden Bill Hesselmars studie på barn i Göteborg och Kiruna går tvärs emot rådande kunskap om att husdjur skulle orsaka fler allergier och inte färre.
Både Folkhälsoinstitutet och Caroline Nilsson, läkare som forskar om barnallergier vid Sachsska barnsjukhuset i Stockholm, råder allergiska barn att inte ha pälsdjur, men studien visar att det kan finnas skäl att omvärdera det rådet.
– Min studie visar att husdjur kan ha en skyddande effekt mot astma och allergier, men det behövs mer forskning för att man ska kunna ta ställning till om rekommendationerna ska ändras, säger Bill Hesselmar.
Enligt Bill Hesselmar finns det även andra aktuella rapporter som också visar på en eventuell koppling mellan husdjur och mindre förekomst av allergier.
I studien som startade 1991, undersökte han allergiförekomsten hos 2.481 barn i Göteborg och Kiruna som var i åldrarna 7 till 9 år. Fem år senare började han undersöka 400 av barnen igen för att se vad som hänt med deras allergier. Förra året var den undersökningen klar.

Bygger upp ett motstånd
– Resultatet från uppföljningen 1996 visar att cirka åtta procent av barnen som inte haft husdjur hade utvecklat astma och hösnuva. Motsvarande siffror hos de som växt upp med djur var fyra procent.
Sedan tidigare har allergiforskarna lutat åt att tro mer och mer på den så kallade hygienhypotesen, som går ut på att barn som i tidig ålder utsätts för bakterier och infektioner blir mer motståndskraftiga mot allergier senare i livet. Bill Hesselmars studie förstärker den hypotesen eftersom den också visar att barn, som växt upp med syskon och därmed kanske mer bakterier och infektioner, i färre fall hade allergier.

Testar bakterier
För närvarande pågår flera olika undersökningar där forskarna försöker ta reda på om det är vissa tarmbakterier som tränar upp immunförsvaret och därmed minskar allergierna.
Finner man vilken bakterie eller bakteriegrupp som eventuellt tränar upp immunförsvaret och minskar allergier kan man kanske i framtiden förebygga allergier genom att utsättas för bakterien.

Kan bli mer toleranta
Men förutom hygienhypotesen öppnar Bill Hesselmars studie för ännu en hypotes.
– Det vi undrar över nu är om barn som har egna husdjur, och därmed utsätts för höga allergendoser, blir toleranta mot dessa i stället för allergiska. Det är en hypotes som behöver undersökas väldigt noga innan vi vet hur tillförlitliga resultaten är.
I studien framgick att 30 procent av de 400 barnen inte haft husdjur under första levnadsåret, undvikit djur på grund av allergi bland övriga familjemedlemmar. Nästa fråga som infinner sig är om de gjort sig själva en björntjänst genom att undvika djur. Skulle färre blivit allergiska om de skaffat husdjur?

Fler allergiska i Kiruna
– Det finns ingen forskning på om ärftlig allergi skulle kunna stoppas med hjälp av att barnen till exempel utsätts för husdjur.
Studien visar också att barn som bor i Kiruna är mer allergiska än barn som bor i Göteborg.
– Vi såg även en klar ökning av allergier hos de som bott i hus med fuktproblem, som till exempel kondens på insidan av fönstret. Det tillsammans med att barnen i Kiruna är inomhus mer än barnen i Göteborg kan vara en förklaring.
Doktorsavhandlingen är ett koncentrat av sammanlagt fem forsk-ningsrapporter mellan åren 1991 och 1999.

Kenneth Samuelsson