8 nov 2002

Cancerfonden ställer inga etiska krav på Adami


Miljömagasinet har tidigare skrivit om Hans-Olov Adami, Cancerfondens största enskilda bidragstagare, och hans kopplingar till amerikansk kemiindustri. Adami har på deras uppdrag hävdat att cancerklassade ämnen, däribland PCB och dioxin, inte orsakar cancer. Konsultuppdragen har pågått i flera år, men Hans-Olov Adami har avstått från att redovisa dem för Karolinska Institutet som är hans arbetsgivare. Att inte redovisa sina extraknäck strider mot lagen om bisysslor. Det var tidningarna Medikament och Dagens Forskning som först kom med avslöjanden om Adami.
Efter dessa avslöjanden, ville Cancerfonden ha en fullständig redovisning av Adamis extraknäck. Men i nästa stund ändrade man sig.

I Dagens Forsknings nätupplaga skriver man om Cancerfondens kovändning. Enligt ett uttalande från Cancerfonden är det inte deras sak att kräva redovisning av forskarnas kopplingar till industrin. Det är högskolornas sak.
Cancerfondens generalsekreterare Marianne af Malmborg menar att man inte har någon polisiär funktion.
– Allmänheten får väl fråga Karolinska Karolinska institutet om de är intresserade av Adamis bisysslor. Adami är en välrenommerad person. Vi har största förtroende för honom och för KI, säger Marianne af Malmborg.
I slutet av september, direkt efter avslöjandena, lät det annorlunda. Då lovade Marianne af Malmborg att cancerepidemiologen Hans-Olov Adamis samtliga bisysslor skulle redovisas offentligt på Cancerfondens hemsida.
Men nu vill man inte längre ha med saken att göra.
På vetenskapsrådet har man ett annat synsätt. Där anser man att det är viktigt med etiska krav på forskare.
– Vi tänker ställa etiska krav på de forskare vi är med och finansierar, säger sekreteraren för Vetenskapsrådets etiska kommitté, Björn Thomasson.

MM