Ursprungligen publicerad i Miljömagasinet 50, 15 december 2017

Rädda tigern, rädda världen

Ansträngningarna för att rädda de sista kvarvarande tigrarna har inte varit fruktlösa. De medel som samlats in har visat sig ge effekt även för andra vilda djur i Asien - och för människor, enligt en rapport från Världsnaturfonden WWF.


När tigerns habitat skyddas gangnar det även andra hotade djur - och människor, enligt en rapport från WWF. (Foto: Appaloosa / CC BY-SA 3.0 )

Tigrar behöver stora naturområden för att överleva, men det är inte bara tigern som drar nytta av dem. De kan samexistera med många andra hotade arter, däribland asiatisk elefant, leopard, och orangutang. Men där finns även mer okända arter som annars skulle få otillräckligt stöd, skriver WWF. Ett exempel är den "lila grisnäsade grodan", Nasikabatrachus sahyadrensis, som numera bara återfinns i tigerområden i västra Ghats i Indien. Även den starkt hotade Sumatranoshörningen, som numera bara antas finnas i tre skyddade områden på Sumatra, delar sitt habitat med tigern.

- Varje dollar som investeras i att rädda vilda tigrar, hjälper också till att rädda många andra hotade arter och ekosystemtjänster för miljontals människor, säger Michael Baltzer, som är chef för WWF Tigers Alive. Genom att skydda de naturområden där de vilda tigrarna lever, får vi många fördelar: ren luft, minskad klimatpåverkan, arbetstillfällen, bevarande av sötvattentäkter och skydd av viktiga medicinalväxter.

Artrika platser

Tigerns habitat korsar fyra av de artrikaste platserna på planeten - östra Himalaya, Indo-Burma, Västra Ghats, och Sundaland. Inom detta område finns 332 nyckelplatser för biologisk mångfald, vilka täcker 22 miljoner hektar av de cirka 70 som numera bebos av tigrar, och tio världsarvsplatser som täcker över 5,4 miljoner hektar, står att läsa i rapporten. Endast världsarvsområdena innehåller runt 30 procent av den vilda tigerpopulationen.

Dessa platser är dessutom ofta kulturellt viktiga för befolkningen i områdena, i vars kultur och trosuppfattningar tigern tenderar att ha en viktig roll. Tigern har till exempel en framträdande roll i den kinesiska zodiaken, framställs som gudinnan Durgas riddjur i hinduisk tro, och är även en del av buddistiska traditioner.

Kännbara fördelar

Men bevarandet av dessa områden hjälper människan på fler sätt än så. Marken där tigerreservaten finns ger rent vatten som så många som 830 miljoner kan dra nytta av. Samtidigt skyddar markerna mot många naturkatastrofer då de binder mark och mildrar jordskrev och fungerar som buffertar för översvämningar, till exempel vid stormar eller jordbävningar. Mangroveträsk stabiliserar våtmarker och fungerar som barriärer mot tsunami.

Skogarna som skyddas lagrar dessutom mer kol i snitt än andra skogar i regionen och hjälper därmed till att mildra klimatförändringarna.

Därtill bidrar tigermarkerna med såväl mat som resurser, och många växter med medicinsk användning finns i tigerreservaten. 80 procent av medicinväxterna, som samlas i Indien och Kina, beräknas komma från vilda källor. Endast de medicinska växterna beräknas värda 420 miljarder kronor om året. Enligt rapporten används mer än 50000 växter världen över för medicinskt bruk.

Reservaten är även attraktiva mål för ekoturister och skapar arbetstillfällen, både direkt och indirekt. I Indien rapporteras enbart nationalparken Ranthambore - landets första tigerreservat - ta emot 3000 besökare och generera mer än 20 miljoner kronor om året.

Inspirerar andra

Tigern fungerar också som inspiration när det gäller skyddandet och återinförandet av andra arter och ekosystem. Och om man vill återetablera tigern i ett område måste såväl habitat som bytesdjur säkerställas. Som ett exempel nämns Kazakhstan, där man har planerat att återetablera flera lokalt utrotade arter, däribland rådjur och antiloper, samtidigt som man vill få till en kraftig ökning av de existerande populationerna av av gaseller och vildsvin, skriver WWF.

Rapporten "Beyond the Stripes: Save tigers, save so much more" lanserades på sjuårsdagen av ett toppmöte i St Petersburg där 13 tigerländers regeringar antog målet TX2 - att fördubbla antalet vilda tigrar till år 2022 - tigerns år, enligt kinesiska zodiaken.

Rapporten (på engelska) finns att ladda ner från WWF:s hemsida.

  Share