Ursprungligen publicerad i Miljömagasinet 39, 29 september 2017

Right Livelihood:

Pris för rättvisa

Right Livelihood Award går i år till en journalist och två jurister. De får sammanlagt tre miljoner kronor. Vinnare är den grävande journalisten från Azerbajdzjan Khadija Ismayilova, människorättsjuristen från Indien Colin Gonsalves och advokaten Yetnebersh Nigussie från Etiopien. En hedersutnämning går till amerikanen och juristen Robert Bilott.

Tillkännagivandet gjordes av Ole von Uexkull, 39, chef för Right Livelihoodstiftelsen och brorson till grundaren Jakob von Uexkull, 73, tillsammans med Maina Kiai, juryledamot och tidigare FN:s särskilde rapportör för mötesfrihet och rätten att organisera sig.

Right Livelihoodpriset delas ut i nära anslutning till Nobelstiftelsens prisutdelning. Det instiftades 1980 av Jakob von Uexkull, professionell filatelist med en uppbyggd förmögenhet på frimärken. Efter att Nobelstiftelsen avböjt hans förslag på en ny priskategori för miljö och fattigdomsbekämpning, instiftade han det nya "alternativa nobelpriset", som stiftelsen kallar det för.

Prisutdelningen äger rum i Stockholm och delas ut till människor som arbetat praktiskt för jordens och invånarnas bästa. Det blir till sådana som arbetar för mänskliga rättigheter, miljö, fattigdomsbekämpning och demokrati. Priset delades först ut i Sveriges riksdag, men sedan det stoppats sker utdelningen i år i Vasamuseet.

Alla kan föreslå kandidater till Right Livelihoodpriset. En öppen nomineringsprocess ska ge indikationer om vilka frågor som människor runt om i världen anser mest angelägna. Priset har fått sitt namn efter ett buddhistiskt koncept om Right Livelihood, som uppmuntrar människor att leva på ett etiskt sätt med respekt för både människor och miljö.

Här följer en presentation av pristagarna.

Colin Gonsalves


Colin Gonsalves. (Foto: Aayush Goel)

Colin Gonsalves (Indien) får priset "för sin oförtröttliga och innovativa juridiska kamp under tre decennier för att Indiens mest marginaliserade och sårbara invånares mänskliga rättigheter ska respekteras".

- Jag känner mig både ödmjuk och privilegierad inför detta pris. Det kommer i en mörk tid för Indien då vi ser hur aktivister som kämpar för mänskliga rättigheter motarbetas.

Colin Gonsalves är Senior Advocate vid Indiens högsta domstol samt grundare av Human Rights Law Network (HRLN), ett nationellt indiskt nätverk av jurister som driver rättsprocesser i allmänhetens intresse.

En av Gonsalves viktigaste rättsliga segrar är "Right to Foodfallet" från 2001. Fallet ledde till att Indiens högsta domstol utfärdade en långtgående order om gratis måltider till alla skolbarn samt subventionerat spannmål till över 400 miljoner indier som lever under fattigdomsgränsen. Under 2016 och 2017 vann Gonsalves banbrytande segrar i högsta domstolen som ledde till att den indiska försvarsmakten förlorade sin åtalsimmunitet.

- Colin Gonsalves har byggt upp ett nätverk av jurister över hela Indien som hjälper de mest utsatta människorna att få sina rättigheter tillgodosedda, säger Ole von Uexkull.

Khadija Ismayilova


Khadija Ismayilova. (Foto: Aziz Karimli)

Khadija Ismayilova (Azerbajdzjan) får priset ?för sina modiga avslöjanden om korruption på högsta politiska nivå genom enastående grävande journalistik. Det är första gången som någon från Azerbajdzjan tilldelas Right Livelihoodpriset.

- Det är en ära att tilldelas ett så prestigefullt pris. Jag tar med glädje emot det på Azerbajdzjans alla journalisters och människorättsförsvarares vägnar, vilka fortsätter att arbeta trots svåra förutsättningar, säger Khadija Ismayilova.

Khadija Ismayilova är Azerbajdzjans mest framstående undersökande journalist. Under de senaste tio åren har hennes grävande reportage avslöjat ett brett spektrum av korrupta och lukrativa affärsverksamheter där Azerbajdzjans president Aliyevs familjemedlemmar varit involverade. Ismayilova har presenterat obestridliga bevis för korruption på högsta regeringsnivå i Azerbajdzjan, där också multinationella företag som Telia Sonera har varit inblandade.

Hennes artiklar har också avslöjat hur landets rikedomar förts utomlands. Pengarna har bland annat använts för att påverka europeiska politiker att inte kritisera Azerbajdzjans kränkningar av mänskliga rättigheter. Ismayilova har utsatts för smutskastningskampanjer, trakasserier och falska anklagelser på grund av sina reportage om korruptionen i landet. Trots att hon tillbringat ett och ett halvt år i fängelse vägrar Ismayilova att låta sig tystas.

- Khadija Ismayilova är en av de modigaste och skickligaste undersökande journalisterna i sin generation, säger Ole von Uexkull.

Yetnebersh Nigussie


Yetnebersh Nigussie med dotter. (Foto: privat)

Yetnebersh Nigussie (Etiopien) får priset "för sitt inspirerande arbete med att främja rättigheter för, och inkludering av, personer med funktionsnedsättning."

Yetnebersh Nigussie grundar sitt arbete kring mänskliga rättigheter på sina egna erfarenheter av att vara diskriminerad för att hon kommer från ett "utvecklingsland", är ung, kvinna - och blind. Hon verkar frispråkigt för kvinnors och flickors rättigheter, en skola för alla och ett livskraftigt civilsamhälle. Nigussie är en framträdande förespråkare av FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

Genom sitt ihärdiga arbete har hon lyckats ändra synen på funktionsnedsättningar både i sitt eget samhälle och internationellt. "Vi har en nedsatt förmåga, men 99 andra förmågor att bygga på!" I dag är Nigussie senior rådgivare för inkludering på den ideella organisationen Light for the World. I denna roll kämpar hon för att inkludera de 15 procent av världens befolkning - mer än en 1 miljard människor - som har någon typ av funktionsnedsättning.

- Yetnebersh Nigussie är ett lysande hopp för alla, inte enbart för den dryga miljard människor med någon typ av funktionsnedsättning. Genom priset till Nigussie hedrar vi en modig kvinna som visar den enorma potential ett verkligt inkluderande samhälle har, säger Ole von Uexkull.

Hederspris till Robert Bilott


Robert Bilott. (Foto: Taft Stettinius Hollister LLP)

Robert Bilott (USA) får årets hederspris ?för att ha avslöjat utsläpp av miljögifter som pågått under decennier, och skapat prejudikat för en effektiv reglering av hälso och miljöfarliga ämnen".

- Jag hoppas att det här priset hjälper till att sprida medvetenhet kring det akuta behovet av bättre skydd för vårt dricksvatten.

Bilott arbetade under sju år med en toxikologisk studie av dricksvattnet för 70 000 människor vars dricksvatten förorenats av det högfluorerade ämnet Perfluoroktansyra (PFOA). Studien bidrog på ett avgörande sätt till den vetenskapliga förståelsen av vilka globala hälsorisker som är förenade med användandet av högfluorerade ämnen (PFAS). En 19-årig rättsstrid slutade med att Dupont i en uppgörelse gick med på att betala 671,7 miljoner USD i kompensation till de drabbade.

- Den miljöskandal som Robert Bilott avslöjat visar endast toppen på isberget när det gäller föroreningar orsakade av högfluorerade ämnen. Tack vare Bilotts ihärdiga arbete har vi fått kunskap om att denna grupp av kemikalier utgör ett allvarligt hot mot folkhälsan över hela världen och att behovet av reglering är akut, säger Ole von Uexkull, Right Livelihoods grundare.

Källa: Right Livelihood Award-stiftelsen.

  Share