Ursprungligen publicerad i Miljömagasinet 39, 29 september 2017

Den här texten publicerades ursprungligen i Medsols som medföljde som bilaga i Miljömagasinet 39 2017. Medsols produceras av Folkkampanjen mot Kärnkraft-Kärnvapen.
Internationellt läger mot kärnkraften

Det var med tvekan vi accepterade FMKK:s erbjudande att delta i International Antinuclear Summer Camp i Döbeln, Tyskland. Trots Eduardo Hornos inbjudan på nätet två gånger hade ingen yngre anmält intresse.


Lägerköket. (Foto: Charlotte Thege)

Efter ankomsten till den lilla vackra medeltidsstaden Döbeln i Sachsen, forna DDR, gick vi några kilometer uppåt med 40 graders stigning mot målet, det tyska antikärnkraftsnätverkets (website: http://Nuclear-Heritage.NET.) mångårige organisatör Falk Beyers ärvda gamla hus på berget. Regnet hade gjort den sluttande kuperade tomten svårforcerad.

Men med gott humör restes tält efter tält. Eftersom vår egen campingtid var slut lyckades vi finna logi i staden.

Sommarlägrets två huvudsyften var "Uranium spiral", om kärnkraftens hela beroendekedja, och "Construction of new atomic plants and massive lifetime extensions". Vi möttes av vänner från tolv länder med värme som i en engagerad familj. Motståndet kräver gemenskap för att överleva. Ett 60-tal aktivister i alla åldrar från Japan, Indien, Ryssland, USA, Ukraina, Tyskland, Österrike, Sverige, Belgien, England, Turkiet och Frankrike fann snabbt varandra genom att språket helt var engelska. Den gemensamt lagade maten var vegetarisk, kanske kan tilläggas, eftersom den uppskattades av alla oavsett vanor och preferenser.

Skrämmande upplevelse

Vi var de enda från Skandinavien och bemöttes med stort intresse. Deltagarna var påtagligt medvetna om situationen i Sverige med pågående uppgraderingar av slitna gamla reaktorer, den kommande huvudförhandlingen i domstol om KBS-3-metodens tillförlitlighet och eventuella godkännande av regeringen och diskussionen om avvecklingstakten. De följde också med intresse Finlands märkliga kärnkraftsexpansion med ryska Rosatom-reaktorer vid Bottenviken cirka 15 mil från den svenska kusten och landets totala beroende av Ryssland för uranleveranser och underhåll. Om detta föreläste jag, Paul, i likhet med representanter från övriga länder. Ett välfyllt informationstält med broschyrer, kartor, tidskrifter, upprop och dekaler hade en strykande åtgång. FMKK:s solflaggor, solknappar och broschyrer och Milkas medskickade material på engelska kom väl till pass. Den ukrainska delegationens sju deltagare kunde inte dölja sin rörande tacksamhet för en stor solflagga från Sverige.


Charlotte Thege och Paul Rimmerfors. (Foto: Privat)

Veckans dagslånga bussutflykt till forna DDR:s urangruvor (Wismut) i Ronneburg var en stor och skrämmande upplevelse. Efter världskrigets slut under kalla kriget lade Sovjetunionen beslag på sin satellitstats hela uranbrytning. De jagade USA efter Hiroshima- och Nagasaki-bomberna och behövde allt uran de kunde uppbringa för atombombsutveckling. Allt större områden exploaterades med dödliga urangruvor. När Sovjetunionen och därmed DDR 1989 föll samman avslutades uranbrytningen. Men det kontaminerade jättelika gruvområdet i Sachsen/Türingen finns kvar och kommer aldrig mer att kunna användas av människor och djur. Med stora kostnader, nu 1200 miljoner svenska kronor (SEK) per år, som oavbrutet ökar, försöker man sanera området. Sammanlagt har hittills 80 miljarder SEK av skattemedel satsats. Mer än 150 mil gruvgångar på 100-tals meters djup och kontaminerade avfallsberg på 300 meters höjd måste hanteras.

Mord av miljöaktivister

Övervakningen sköts i dag av 400 anställda och med dagligt flyg för upptäckt av läckor. Saneringsförsöken underkänns som otillräckliga av de oberoende miljögrupper vi träffade. Grundvattnet kan inte renas och luften för ut giftiga ämnen. Vi får inte glömma att det runt om i Europa finns många andra nedlagda urangruvor som aldrig kommer att saneras.

Under Wismuts 45 år producerades 231000 ton uran som 60-procentigt fördes till Sovjetunionen, vilket gjorde DDR till världsfyra efter Sovjetunionen, USA och Kanada. Arbetet i de många urangruvorna var attraktivt trots riskerna. Pensionärer åtnjöt statligt 1000 kcal/dag medan gruvarbetare fick 6000 kcal/dag. Fram till 1990 tilldelades gruvarbetarna dessutom en daglig specialtillverkad snaps! Med tysk effektivitet finns 250000 sjukkort efter uranarbetarna bevarade för forskningen. Som mest fanns 143000 arbetare inom uranindustrin i Ronneburg.

Deltagarna var samstämmiga om en uppfattning i sin rapportering. Deras regeringar och myndigheter är genomgående starkt kärnkraftsberoende, helt sammanlänkade med kärnkraftsindustrin och fientliga mot allt antikärnkraftsmotstånd. Flera berättade om fängslanden och mord av miljöaktivister. Några deltagare var tvungna att dölja sin närvaro av rädsla för repressalier efter hemkomsten och ville inte vara med på bild. Vi svenskar kände oss privilegierade. Även om vi också i Sverige arbetar i motvind. Utrymmet medger bara en bråkdel av den intressanta informationen, men här några glimtar från deltagares rapportering.


Don?t nuke the climate! (Foto: Charlotte Thege)

Turkiet

Läget för mänskliga rättigheter och opinionsbildning är välkänt. Regeringen har all makt, det finns ingen insyn. Rosatom, Ryssland har välkomnats av Turkiet för att bygga kärnkraftverk. Fyra reaktorer planeras tillsammans med Mitsubishi och Areva, men experter underkände förslaget 25 februari 2017. Massiva gräsrotsprotester av aktivister och fredliga lantbrukare möts av polisaktioner och fängslanden.

Frankrike

"The Happy Atomic Land"; Framstår som det land i Europa som har flest kärnkraftsanläggningar med 58 reaktorer och omfattande kärnteknikexport och kärnvapentillverkning. Viktigt för Frankrikes "storhet". Alla politiska partier var för atombombsproven och för kärnkraft. Politikerna är nickedockor i industrins händer. Starkt statligt motstånd mot kärnkraftsaktivism. Från kärnkraftsanläggningen La Hague fraktas regelbundet stora mängder MOX-bränsle till bland annat Japan för militära ändamål. Om La Hague drabbas av en olycka skulle det motsvara 70 gånger Tjernobylkatastrofen.

Österrike

Euratom i Wien. Euratom Treaty har inte ändrats sedan 1957 och kärnkraftseuforin. Tjernobyl dödade allt tal om kärnkraft och landet saknar kärnkraftsverk. Strävanden finns politiskt att lämna eller reformera Euratom men någon öppen debatt existerar inte. Medlemmar i Euratom kan inte ändra något i avtalet efter till exempel en olycka. Varje år betalar Österrike stora avgifter till Euratom fastän landet saknar kärnkraft.


Morita Toshiya och Charlotte Thege inför aktion i hattar med texter på olika språk. (Foto: Paul Rimmerfors)

Japan

De två japanska deltagarna berättade gripande om Hiroshima/Nagasaki och rapporterade om debatten efter Fukushima. Av landets 42 kärnkraftsverk har nu sju startats. Massdemonstrationer mot fortsatt kärnkraft återkommer ständigt. Varje fredag äger demonstrationer rum i 100 städer sedan många år tillbaka. Myndigheterna vill inte dela ut jodtabletter eftersom oro anses vara farligare än strålningen. Av samma skäl har Japan inte evakueringsplanering fastän flera kommuner kräver sådana. 70 procent av människorna i smittade områden är sjuka av maten. 70 procent totalt i landet anses vara emot kärnkraften helt. Toshibaindustrin är döende. Tokyo är också smittat. 100 ton kontaminerat vatten per dag släpps ut från Fukushima i havet.

Ukraina

Ligger elva mil från Tjernobyl och är svårt drabbat av katastrofen. Har 15 kärnkraftsreaktorer och två urangruvor. Under sovjettiden hade landet en av världens största arsenaler av kärnvapenmissiler. Allt överlämnades till Ryssland mot att Ukraina fick fri kärnkraft från Ryssland, nu 65 procent av energibehovet. Skickar använt kärnbränsle till Ryssland. Stora militära risker med kärnkraft 20 mil från kriget i öster. Inga planer på sanering av många gamla urangruvområden och atomvapenfabriker. Aktiv opinion för att få tillbaka kärnvapentillverkningen. Inga siffror finns för befolkningens inställning till kärnkraften.

England

Kärnkraftsverket Hinkley Point fördes på tal i flera sammanhang. EU ställer upp med pengar. Enligt aktivisterna ett helt onödigt bygge nu när alternativen blivit billigare och snabbare än kärnkraften. Ryssland är inblandat även här. Kärnvapenproduktionen torde spela en avgörande roll för tillkomsten av Hinkley Point.


Lunch i det gröna. (Foto: Charlotte Thege)

Komponenter och bränsle fraktas med fartyg och flyg till bland annat Hamburg som är ett centrum för kärnbränsletransporter och fortsatta destinationer. Inplastade affischer informerade om transportvägar och identifikation av lastbilars kännetecken för kärntekniskt gods.

Indien

Den hinduiska regeringen är mycket positiv till kärnkraften. Ingen transparent debatt om energin överhuvudtaget. Fukushima har inte haft någon betydelse för säkerhetstänkandet. Stor expansion av urangruvor, kärnkraftsverk och upparbetning. Indien vill bli supermakt. Rosatom, Ryssland är mycket aktiva lobbyister för kärnkraft och samarbete. Är man mot kärnkraft i Indien är man mot staten, vilket drabbat mer än 8000 människor i gräsrotsrörelser. Många har fängslats och blivit av med passen, och några har även dödats. Nu bygger Indien världens största kärnkraftsverk. Regeringen uppger att de om fem år har ett säkert avfallslager.

Vår gemensamma kamp

Med stor saknad och värme skiljdes deltagarna i sommarens antikärnkraftsläger åt. Vilka underbara fina medmänniskor med stor kunskap det finns! Sedan juli har cyberrymden genomkorsats av mängder av fortsatt information och ömsesidiga råd inför vår gemensamma kamp, in i evigheten!

  Share