Ursprungligen publicerad i Miljömagasinet 37, 15 september 2017

Kritik mot Aurora

Militärövningen Aurora 17 har påbörjats. Den 11-24 september genomför drygt 20000 soldater en omfattande stridsövning i stora delar av södra Sverige.


Citat från föreningen Nej till Natos upprop vid demonstrationen på Sergels torg i Stockholm den 9 september. "På pappret är Nato inte med i övningen. I praktiken har en rad Nato-länder, bland dem USA, inbjudits att delta med trupper. Överbefälhavaren har uttryckligen förklarat att det handlar om att provköra värdlandsavtalet. Värdlandsavtalets 'värdland' är Sverige. 'Gästen' är Nato. Tanken med värdlandsavtalet är att göra det smidigare för Nato att vara 'gäst' i Sverige."

Övningen Aurora 17 koncentreras till Gotland, samt områden runt Stockholm och Mälardalen samt Göteborg. Bortsett från de 19500 svenska soldater, deltar 1400 från USA samt mindre styrkor från Finland, Frankrike, Litauen, Norge, Estland och Danmark. Gotland står som alltid i fokus. Den som behärskar den strategiskt placerade ön kontrollerar hela södra Östersjön, inklusive luft- och vattenvägar till de baltiska staterna.

Hur påverkas då miljön?

I början av året ställde Gotlands Tidningar frågor om förväntade utsläpp, bland annat från drivmedelsanvändningen. Aurora 17:s informationsansvarige uppgav då att en miljöanalys från konsultfirman Ramböll skulle tas fram. När den slutligen var klar hade ambitionen krympt till en "presentation". Miljöpresentation Aurora 17 är en beskrivning av vad Försvarsmakten planerar att göra och hur den organiserar sina mark- och miljöhandläggare. Där finns sammanställningar av miljölagstiftning och skyddsåtgärder, men kalkyler saknas.

"Det är inte möjligt att bedöma vilken miljöpåverkan övningen ger upphov till, varken lokalt eller nationellt", så summeras det i miljöpresentationen.

Enbart för den gotländska delen ska 400 000 liter flygbränsle, 122 000 liter fordonsdiesel och 9 200 liter motorbensin beställas och det är konventionella fossila bränslen som Försvarets materielverk upphandlat. Det uppger Gotlands Tidningar.

Kritik från fredsrörelsen

Aurora 17 är den största stridsövningen i Sverige på drygt 20 år. Freds- och miljörörelsen är starkt kritiska mot övningen, och inte minst mot USA:s deltagande. Den 16 september hålls en demonstration i Göteborg. 32 organisationer och partier däribland Aktivister för fred, Emmaus Björkå och Kvinnor för fred, står bakom. Bland talarna finns Gudrun Schyman (Fi), Stig Henriksson (V) och Valter Mutt (MP). På Stoppa Auroras webbsida utpekas tre tydliga paroller: "Nato ut ur Sverige", "Riv upp värdlandsavtalet" och "Inga kärnvapen på svensk mark".

My Leffler, styrelseledamot i Folkkampanjen mot Kärnkraft-Kärnvapen och Kvinnor för fred, ska delta i demonstrationen.

- Krigsövningarna blir allt fler och allt aggressivare, säger hon. Detta är en förberedelse för krig. Diplomati, samtal och samarbete finns inte längre!

Från Göteborg åker hon vidare till Gotland för Stina Oscarsons föreställning Vi skulle ha spelat Lysistrate, som spelas vecka 38. Också den en tydlig motståndshandling, understryker hon.

  Share