Ursprungligen publicerad i Miljömagasinet 35, 1 september 2017

Flera klimatsatsningar i Isabellas sommartal

Industriklivet är en ny satsning för att minska industrins utsläpp, och flygskatten blir kvar i regeringens budgetförslag - trots motstånd. Det framkom i Isabella Lövins sommartal.


Miljöpartiet ser flygskatten som en seger för klimatarbetet. (Foto: Fredrik Hjerling)

Miljöpartiet är övertygat om att en fossilfri värld är möjlig, och vill kämpa och ta ansvar för att omställningen till det gröna välfärdssamhället ska fortsätta. Det sade Miljöpartiets språkrör och klimatminister Isabella Lövin i sitt sommartal i Avesta i lördags. Hon påpekade att alla partier inte vill samma sak på miljöområdet.

- I höstens budget kommer miljö och klimatsatsningarna vara fördubblade jämfört med när vi tog över från Alliansen. Här står den stora striden i svensk politik. Ska vi låta förorenaren betala, eller ska vi ha rea på utsläpp? Ska vi ta ansvar för framtiden eller lämna notan till våra barn? Ska vi ha business as usual, ett slit och släng-samhälle som bränner ut både planet och människor, eller ska vi ställa om?, sade Isabella Lövin.

Lanserar Industriklivet

I sommartalet presenterade hon Industriklivet - en helt ny satsning för att få ner utsläppen av växthusgaser från industrin, som i dag står för en tredjedel av Sveriges utsläpp. Industri-klivet är en riktad satsning på 300 miljoner kronor om året, för att svensk processindustri inom till exempel järn, stål, betong, cement och kemi ska kunna utvecklas och ta rejäla tekniksprång. Satsningen pågår till år 2040 och omfattar totalt 7 miljarder kronor.

- Jag vet att det går att få ner utsläppen. Världen har sett stora teknikskiften förr, säger Isabella Lövin.

Flera aktörer inom processindustrin var efter sommartalet snabba att ge positiva reaktioner på satsningen, bland annat den svenska stålindustrins branschorganisation Jernkontoret.

- Vi välkomnar den här långsiktiga satsningen som stödjer vår resa mot nollutsläpp. Detta är en bra början för att nå målet. Vi är redan i dag en av de mest klimatsmarta industrierna i internationell jämförelse, men det krävs både strukturella förändringar och tekniksteg för att nå hela vägen, säger Bo-Erik Pers, vd på Jernkontoret, i ett pressmeddelande.

Enligt Isabella Lövin ska Sverige bli världens första fossilfria välfärdsland.

- Vi ska exportera lösningarna, inte utsläppen. Världen behöver länder som går före och visar att det går att kombinera ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet. Det är med den gröna omställningen som de nya industrijobben växer fram, för förnybar energi sysselsätter i dag mer än 1 miljon människor i EU.

Flygskatt kvar i budgeten

Tidigare på lördagsmorgonen offentliggjorde Isabella Lövin och finansminister Magdalena Andersson (S) att flygskatten blir kvar i regeringes budgetförslag, trots hård kampanj från Sveriges samlade fossilbransch och hela borgerligheten.

- I dag är flyget en av de värsta klimatbovarna. Flygets utsläpp är lika stort som utsläppen från hela bilismen, men till skillnad från andra transportslag så betalar flyget inte bränsleskatt och andra miljöskatter. Det är inte rimligt. Utsläppen från flygen måste bromsas. Fler måste använda hållbara transportmedel som till exempel tåget. Det är det enda sättet att klara klimatmålen, säger Isabella Lövin.

Eftersom tåget inte är ett reellt alternativ i vissa delar av norra Sverige samt på Gotland, kommer dessa delar av landet att kompenseras regionalpolitiskt, enligt budgetförslaget.

60 kronor dyrare

Flygskatten ingår i budgetpropositionen för 2018, som presenteras för riksdagen den 20 september. En inrikesresa beläggs därmed med 60 kronor i skatt, en EU-resa med 250 kronor och en internationell resa med 400 kronor. Det är något mindre jämfört med det ursprungliga förslaget på 80, 280 respektive 430 kronor.

Nedjusteringen är en följd av oppositionens hot om misstroendevotum, som dragits tillbaka efter beskedet att flygskatten modifieras och att två andra föreslagna skattehöjningar inte längre är aktuella.

I en kommentar till Svenska Dagbladet skriver Moderaternas ekonomisk-politiske talesperson Ulf Kristersson att partiet tycker att det är "beklagligt" att den planerade flygskatten blir kvar, men att den inte i sig är fog för misstroendevotum.

- Däremot kommer Moderaterna att avskaffa skatten redan den 1 januari 2019, om vi vinner valet 2018. Skatten kommer då ha varit verksam under mindre än ett år, skriver Ulf Kristersson.

  Share