Ursprungligen publicerad i Miljömagasinet 32, 11 augusti 2017

Solenergin växer med fler initiativ

Solceller står inför sitt definitiva genombrott i Sverige, enligt Svante Axelsson, nationell samordnare för Fossilfritt Sverige, som varit med att ta fram en rankning av vilka kommuner som får mest el från solceller.


Sveriges största sol-elpark i Katrineholm ger ofta mer än ETC-abonnenterna förbrukar. (Foto: Roland von Malmborg)

Kommuner som ligger i topp är Ödeshög, Vadstena, Varberg och Boxholm, som alla har över 60 Watt (W) installerad effekt per invånare. Rikssnittet ligger på omkring 10 W per person. Rankningen är sammanställd av Fossilfritt Sverige, Power Circle samt Svensk Solenergi och baseras på anläggningar som är regi-strerade i Elcertifikatsystemet.

- Installationen av solceller har nu börjat ta fart på allvar i Sverige, säger Svante Axelsson för Fossilfritt Sverige, i ett pressmeddelande. Det innebär en möjlighet för hushållen att sänka sina energikostnader på sikt och bidra till 100 procent förnybar el i Sverige.

Elproduktionen från solceller utgör i dag cirka 0,1 procent av landets totala produktion. Sedan priserna på solceller under senare år har minskat, har installationstakten ökat. Genomsnittskostnaden för att installera ett eget solcellssystem på taket har sjunkit med 75 procent mellan åren 2010 och 2016.

- För att solelen ska kunna utgöra en större del av Sveriges energimix är det viktigt att arbetet med att förenkla lagstiftningen fortsätter, säger Johan Lindahl, talesperson för branschföreningen Svensk Solenergi. Vi ser gärna att ett sol-rotavdrag införs i stället för dagens solcellsstöd, samt att reglerna kring bygglov för solenergianläggningar förenklas.?

Den 1 juni i år sänkte regeringen skatten på solel till 0,5 öre/kilowattimme och uttalade samtidigt en ambition att kontakta EU-kommissionen om ett helt borttagande av skatten.??

Överskottsel i vattenkraft

Energilagring är en viktig fråga för solelsproducenter som själva vill använda elen de producerar. Pär Hansson i Ås investerar i solceller och lagrar sin överskottsel i vattenkraft, enligt företaget Jämtkrafts pressmeddelande. I den till hans hem närliggande Storsjön finns vattenkraftstationer som kan lagra energi via vattnet innan det släpps igenom turbinerna och genererar el.

Familjen Hanssons ladugårdstak, som vetter mot sydväst, är sedan cirka ett år tillbaka, täckt av 96 kvadratmeter solceller.

- Det ska bli spännande att se hur solcellerna levererar under sommaren. Årsproduktionen kan nog komma upp i 13 000 kilowattimmar som planerat - om allt går bra, säger han.

På mindre soliga dagar under året har han köpt el via sitt vanliga elavtal. Överskottselen har han sålt, eftersom han saknat möjligheter att lagra energin.

Forskning pågår för att hitta mer klimatsmarta alternativ till dagens litium-jonbatterier. Algbatterier, pappersbatterier och ?giftfria batterier är alternativ som har lyfts fram. Men batterierna som finns på marknaden i dag lagrar endast energin från dagen till natten, under de tider då solen ger ett överskott på el.

Solparken i Katrineholm/P>

På femte plats i solcellstoppen kommer Katrineholm med 52,2 W installerad effekt solceller per invånare. I Katrineholm ligger också ETC Solpark, den största av företagets sju parker och där finns enligt ETC en installerad effekt på över 1000000 W. Solparken samlar in värmen i växthusen, ökar med solfångare och höjer med saltlagren. Under kalla perioder sker det med biokolmaskin. Deras ORC-maskin (Organic Rankine Cycle) ska där-efter göra el av värmen.

Johan Ehrenberg, som står bakom ETC, började arbeta med solceller redan 2004, då han via en tysk sida på internet fann information om hur solceller fungerar. I dag är Tyskland ledande med över en miljon installerade solcellsanläggningar.

Utöver att vara publicist, med ett tiotal tidningar, och entreprenör är han också författare. Den senaste boken heter Falska minnen. Med den i handen har han föreläst runt om i Sverige, och just energiförsörjning och sol-?energi stod i hans fokus.

- Vi kan inte bara prata om att vi är för solceller, vi måste bygga solcellsparker. När vi gör det får vi makt. Ju fler vi är som äger solceller, desto mer krav kan vi ställa på politikerna, säger Johan Ehrenberg och tar Tyskland, där fem miljoner privatpersoner äger solceller, som exempel.

  Share