Ursprungligen publicerad i Miljömagasinet 31, 4 augusti 2017

Rester från solkräm stannar i vattendrag

Två av fem funderar på vad som händer med kemikalier i solkräm när de badar i hav och sjöar, enligt Sifoundersökningen som IVL Svenska Miljöinstitutet har låtit göra.


Det saknas solkrämer som med säkerhet inte lämnar kemikalierester i vattnet, och påverkar livet. (Foto: Maximilian Björsten)

Enligt den nya Sifoundersökningen funderar 38 procent av svenskar på vart kemikalierna i solkräm tar vägen vid bad. Bland kvinnorna är siffran 48 procent - nästan varannan.

I Sverige finns drygt 2500 offentliga badplatser där det sker provtagning av bakterier. I dag sker dock ingen regelbunden officiell mätning av kemikalier. På uppdrag av Naturvårdsverket genomförde IVL Svenska Miljöinstitutet två mätningar i badvattnen. Med fem års mellanrum uppmätte forskare halter av 22 kemiska UV-filter vid badplatser. 13 av dessa filter återfanns i ytvattnet.

Reproduktionsstörningar

Mikael Remberger är miljökemist och forskare på IVL Svenska Miljöinstitutet.

- Vi har sett att en solig dag i augusti hittar vi flera kemiska UV-filter i ytvattnet. De här kemikalierna sprider sig någon kilometer i vattnet från badplatsen och lagras i sediment. Exempelvis var nivåerna av UV-filtret benzofenon-3 så höga att det kan finnas en risk för att organismer som lever i sedimentet påverkas negativt, säger han.

Han berättar att det fanns tillförlitliga toxicitetsdata för tre av UV-filtren och att en av dessa stack ut. Om halten av kemikalien är för hög finns en risk att organismerna drabbas av reproduktionsstörningar.

- Vissa UV-filter bryts ner i vattnet, andra bryts dock inte ner och blir därmed kvar i miljön. Det behövs mer forskning för att ta reda på mer om kemikalierester, hur toxiska dessa är och hur de påverkar miljön.

"Skydda sig med kläder"

Enligt honom finns det i dag ingen solkräm som med säkerhet inte påverkar hav och sjöar.

- Det är viktigt att skydda huden mot farlig UV-strålning. Men det allra mest miljövänliga alternativet nu är att skydda sig med kläder när solen är starkast. Då undviks spridning av kemikalier, säger han.

  Share