Ursprungligen publicerad i Miljömagasinet 31, 4 augusti 2017

Klimatnyttan med ny elbil

I en serie artiklar ska Miljömagasinet granska den mytbildning och grönmålning som uppstått kring nya produkter som påstås vara miljö- och klimatvänliga. Först ut är elbilen.


Laddstation för elbil. Det blir inga avgaser - men bilen påverkar ändå klimatet vid tillverkningen. (Foto: Karlis Dambrans / CC BY )

När Volvo Cars meddelade att samtliga nya bilar från och med 2019 kommer utrustas med en elmotor gav det eko i omvärlden. Men biltillverkaren hakade bara på en trend. Storstäderna Paris, Mexico City, Madrid och Aten kommer att förbjuda dieselbilar efter 2025. Och tillfälliga förbud mot dieselbilar infördes i Oslo och Stuttgart i början av året för att tackla den dåliga luftkvalitén.

Kina satsar förnybart

Volvo ägs sedan 2010 av kinesiska Zhejiang Geely Holding - samt två regionala investeringsfonder - och lanseringen bör förutom trenden ses i ljuset av Kinas satsning på förnyelsebar energi.

- Ett historiskt beslut då det innebär att man inte längre kommer att tillverka bilar som endast är utrustade med förbränningsmotor, skriver Volvo Cars i ett pressmeddelande.

Företaget ämnar lansera fem renodlade elbilar och ett okänt antal så kallade plug-in och milda hybrider från 2019 och två år framåt.

- I dagsläget kan jag inte säga mer än att vi kommer med mer information i höst både när det gäller modeller och produktion, säger Johan Meissner, presstalesman på Polestar Performance, som ägs av Volvo Cars sedan 2015 och som fått uppdraget att utveckla eldrivna prestandabilar.

Hur pass elektrifierade hybridbilarna kommer vara är en fråga som väckts.

- Det har de inte berättat. Hur mycket elmotor och batteri måste vara med innan du tycker att du elektrifierat fordonet, det behöver kanske inte vara så där fantastiskt mycket, säger Mikael Wickelgren, fordonsforskare vid Högskolan i Skövde, till SVT.

Vilket påverkar mest?

En annan fråga som lyfts är klimatnyttan med elbilar. Huvudargumenten är att den är bättre för miljön än fossilbilar. En biltillverkare vill naturligtvis sälja bilar men negligerar eller kommenterar inte forskning som visar att en ny bil med elbatteri har större miljöpåverkan än en gammal bil med förbränningsmotor.

Mike Berners-Lee, som forskat på koldioxidutsläpp vid Lancaster University i England, menar att så är fallet.

Hans beräkningar baserar sig på tillverkningsprocessen, där en nyproducerad bil släppt ut runt 600 kilo koldioxid per 10000 kronor, som den kostat konsumenten när denne kör ut den ur garaget.

- Elbilar och laddhybridbilar har stora fördelar jämfört med bensin- och dieselbilar, speciellt när det gäller lokala utsläpp och bullernivåer. Men det är också viktigt att titta bakåt och minimera miljöpåverkan i produktionsledet, säger Lisbeth Dahllöf, forskare vid IVL, i ett pressmeddelande.

20 ton koldioxid

IVL Svenska Miljöinstitutet har på uppdrag av Energimyndigheten och Trafikverket nyligen publicerat en rapport som delvis slår hål på myten om elbilens klimatnytta. Främst förtas denna vid tillverkningen av elbilsbatterier. IVL har räknat ut mängden växthusgasutsläpp och energiförbrukning vid produktion av litiumjonbatterier.

Uträkningen ger vid hand att en elbil släpper ut 150 till 200 kilo koldioxidekvivalenter per producerad kilowattimme batteri. Vilket innebär att en elbil med ett 100 kWh-batteri - som används i exempelvis elbilstillverkaren Teslas storsäljare - redan släppt ut upp till 20 ton koldioxid innan den ens lämnat fabriken.

- Resultaten visar att man bör tänka på att inte välja en elbil med större batteri än nödvändigt. För framtiden är det viktigt att produktionen av elbilsbatterier sker så energisnålt som möjligt och med tillförsel av el utan eller med små koldioxidutsläpp, säger Mia Romare, en av rapportförfattarna.

Väntar på prissänkning

Ett motargument för biltillverkaren och en räddning för miljön kan vara den nya teknologi som går under namnet Vehicle to Grid, V2G, där elbilsbatteriet används som en mobil energiackumulator. Detta i väntan på prissänkningen av Teslas kraftfulla elbatteri Powerwall, som Miljömagasinet skrivit om tidigare, så att ett genomsnittligt hushåll har råd med det.

Om elbilen inte bara laddas från elnätet utan även återför energi kan bilägaren både kompensera energiuttaget och balansera belastningen av elnätet samt bidra till en stabil produktion genom att ladda då elbelastningen är låg och återföra överflödet då den är hög. En el- och hybrid- såväl som en fossilbil rullar cirka tio procent av tiden. Under resterande tid kan den alltså återföra energin, likt ett litet kraftverk. Och i takt med att teknologin utvecklas, gör också lagringsutrymme och hållbarhet det.

Detta testas just nu i USA, Japan, Storbritannien, Sydkorea och Danmark. Fast allra längst har nederländska Utrecht kommit. Sedan i juni 2015 genererar solpaneler hushållsenergi på dagen, överflödet lagras i elbilsbatterier på kvällen - då efterfrågan på el är som störst - och återgår till det gemensamma elnätet. På så sätt finns solel att tillgå 24 timmar om dygnet.

- Vi vill klara den egna energiförsörjningen med solenergi och elbilar. Batterierna av i dag kan förse ett hushåll med el i två veckor. Det är ju logiskt: på dagen laddar man bilen med solenergi och kör en bit, och resten av energin blir hushållsel till mig och ett par grannar, förklarar entreprenören Robin Berg i dokumentären Det våras för solen.

Lokal energimarknad

I pilotprojektets bostadsområde ingick 4 500 hushåll. 40 av dessa ägde elbilar av vilka 20 fortfarande kvarblev vid hushållet för att ägarna arbetade hemifrån. Dessa 20 kunde således nyttjas för tillfällig lagring av el och så skapa en förnybar och flexibel lokal energimarknad bortom storbolagens kontroll.

  Share