Ursprungligen publicerad i Miljömagasinet 29/30, 28 juli 2017

Ta strid mot trådlöst

Satsningen på trådlös teknik har resulterat i att exponeringen för radiofrekventa fält, RF-EMF, från trådlöst bredband och mobiltelefoner med mera har ökat dramatiskt de senaste åren. Elever på våra skolor utsätts hela dagarna för strålningen och använder dessutom ofta mobiltelefoner på raster och på väg till och från skolan. Jag har arbetat som lärare i över 35 år och märkt en dramatisk försämring av studieresultaten efter introduktionen av trådlöst bredband.

Det var på gymnasieskolorna man först satsade på wifi och egna datorer till alla elever. Resultatet utifrån mina egna erfarenheter har blivit en dramatisk ökning av minnesstörningar, svåra koncentrationsproblem och sömnproblem, faktorer som samtliga haft en negativ inverkan på studieresultaten och samtidigt utgör klassiska symptom på vår nya folksjukdom - digital demens.

Den tyske hjärnforskaren Mark Spitzer har visat att flitig användning av mobiler och surfplattor även krymper den högra hjärnhalvan. En mycket stor mängd forskningsrapporter visar på att den ökade exponeringen för radiofrekventa fält påverkar människors hälsa negativt.

En aktuell rapport från den franska miljö- och hälsomyndigheten visar att trådlös teknik försämrar inte bara kognitiv förmåga och minnesfunktion utan även den psykiska hälsan (ANSES 2016). Både elever och lärare har drabbats. Sjukskrivningarna bland gymnasielärare har ökat med 87 procent mellan 2010 och 2015 (Lärarförbundet 2015). Vad händer på cellnivå när ?vi utsätts för strålningen?

Leif Salford, professor i Lund, har i sin forskning visat att RF-EMF-strålning med nivåer långt under gällande gränsvärden öppnar blod-hjärnbarriären, vilket i klartext innebär att giftiga molekyler, som normalt skulle stoppas, fritt får tränga in i hjärnan. Martin Pall, en av världens främsta forskare inom området, har under lång tid påvisat strålningens förmåga att öppna kanaler i våra cellmembran vid nivåer långt under gällande termiska gränsvärden.? Även personer som är mer än en meter bort från en mobiltelefon i samtalsläge påverkas. Det är således inte tillräckligt att använda handsfree för att undvika skadliga stråldoser, även de som är i närheten av en person som talar i mobiltelefon riskerar att påverkas, helt i analogi med konse-?kvenserna av passiv rökning.

Strålskyddsmyndigheten, SSM, hävdar att det finns inga säkerställda hälsorisker med svaga elektromagnetiska fält och att gränsvärdet är satt för att med god marginal skydda mot alla hälsorisker. Det bortser helt ifrån biologiska effekter, vilket är en ?av vår tids största skandaler.

De aktuella gränsvärdena bygger dessutom helt på ICNIRP:s, International Commission on Nonionising Radiation Protections rekommendationer. ICNIRP är inte en FN- eller WHO-organisation utan privat med forskningsanslag från telekomindustrin. Forskare som hävdar att RF-EMF är ofarligt visar sig i stor utsträckning ha en koppling till mobiltelefonindustrin.

?

De 39 europeiska miljö- och hälsoorganisationer som samarbetar med International EMF Alliance med 111 organisationer i 26 länder och över 50 forskare/experter deklarerade i februari i år att de saknar förtroende för WHO gällande deras arbete med att skydda människor och natur från ?mobilstrålning.

225 experter från hela världen krävde 2015 att WHO tar sitt ansvar och omedelbart sänker det tillåtna gränsvärdet. Det är på 10 Watt per kvadratmeter, vilket är minst 100000 gånger för högt gällande skydd mot biologiska effekter av strålning enligt Bio-initiative rapporten, skriven av 31 av världens mest namnkunniga oberoende forskare på området.

Vi har ett mobilberoende som snarast måste brytas. Den trådlösa ?tekniken utgör ett av vår tids största hälsohot. Det är hög tid att tillämpa försiktighetsprincipen och satsa på trådbunden internet och fast telefoni. SSM kan visa sitt ansvar för dagens och kommande generationers hälsa genom att omedelbart sänka SAR-gränsvärdena en-?ligt Bioinitiativegruppens rekommendationer.

I februari i år samlades forskare och lärare från hela världen i Reykjavik och delade med sig av erfarenheter av problemen med wifi i skolan. De cirka 130 deltagarna enades om en övergripande gemensam appell - Bort med trådlöst i skolan. På Cypern har skolministern redan beslutat att wifi ska tas bort från alla förskolor samtidigt som användningen i grundskolor kraftigt begränsas. Allt fler skolor i världen har börjat övergå från tråd-?löst till trådbundet.

Det är dags för alla föräldrar att ta saken i egna händer. Ge barnen en tryggare och hälsosammare framtid genom att satsa på trådbunden i stället för trådlös teknik i hemmiljön. Våra kommuner och politiker behöver också ta sitt ansvar och aktivt bidra till en satsning på fast telefoni, samt bygga ut nya, trådbundna internetalternativ. Utifrån mina egna erfarenheter som gymnasielärare och forskningsresultaten känner jag en djup oro för både elevernas hälsa och förmåga till en optimal ?kunskapsinhämtning.

För referenser

  Share