Ursprungligen publicerad i Miljömagasinet 27, 7 juli 2017

Svenskt Flyg blev årets grönmålare

Svenskt Flyg blev årets grönmålare med 40 procent av rösterna. Den negativa utmärkelsen utdelades som tidigare år i Almedalen.

- Att framställa ökad miljöbelastning som en framgång för miljön är en typisk grönmålning och därför tar Svenskt Flyg och deras ordförande Niklas Nordström hem årets greenwashpris, säger Andrea Söderblom-Tay, en av Jordens Vänners ordföranden.

Det skriver Jordens Vänner, som delar ut ett Svenska Greenwashpriset till "företag, organisationer eller makthavare som skapar en överdrivet grön image med vilseledande marknadsföring", i ett pressmeddelande.

Utsläppen från svenskars flygresor har ökat sedan år 1990 och effektiviseringar äts upp av ökat resande. Enligt en färsk rapport från Greenpeace och Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) kan en satsning på biobränsle endast kompensera för den prognostiserade ökningen fram till 2030.

En ytterligare aspekt är höghöjdseffekterna; utsläppen av vattenånga och kväveoxider från flygplan bidrar till molnbildning och kondensstrimmor, vilket leder till ökad klimatpåverkan.

- Biobränslen kan möjligen påverka en mindre del av höghöjdseffekterna, men huvuddelen kommer att bestå även med 100 procent biobränsle, säger Jonas Åkerman, KTH- forskare vid avdelningen för Miljöstrategisk analys, till Svenska Dagbladet.

Övriga grönmålare av rang

- Övriga slutfinalister var Tui, GO4LNG och Hagainitiativet som också är grönmålare av rang, men nu har folket sagt sitt, säger Andrea Söderblom-Tay.

På Tui:s hemsida framställs charterresor som bättre genom att räkna per flygstol och jämföra med reguljärflyg. Företaget sätter flygets klimatpåverkan i relation till mopedens och skriver att flyget har lägre utsläpp, enligt Jordens Vänner. Projektet GO4LNG omfattar en ny fossilgasterminal, där flytande gas tas emot som fartygsbränsle samt för att skickas vidare och kopplas ihop med gasnätet. Hagainitiativet var den tredje nominerade: "Med hög svansföring i klimatfrågan samlar Hagainitiativet en rad storföretag varav många är långt ifrån bäst i sina respektive branscher, till exempel byggföretaget JM, [kemi- och färgtillverkaren] Akzo Nobel och Fortum".

- Jag har lagt märke till priset men vi har fokus på att få näringslivet att minska sina utsläpp och få politiken att sätta vassare styrmedel så vi har inte lagt så stor vikt vid detta, sa Hagainitiativets Nina Ekelund till Aktuell Hållbarhet vid nomineringen.

Två procent av alla utsläpp

Svenskt Flyg bekräftar på sin hemsida att flyget står för två procent av de globala koldioxidutsläppen och att FN:s klimatpanel bedömer att flygets andel kan utgöra tre procent 2050. Alternativa bränslen ligger långt fram i tiden, även enligt intresseföreningen: "Vi ser alla fram emot dagen då alla flygplan flyger på biobränsle. Det kommer dock att dröja många år innan vi har en fullständig infrastruktur som kan förse världens flygplansflotta med alternativ till dagens flygbränsle". Nordström uppgav även till Sveriges Radio den 8 juni att flygskatt knappt har någon klimatpåverkan och att moderna flygplan och biobränslen vore en bättre väg att ta.

- Niklas Nordström kan inte flyga under vår radar genom att sprida dimridåer, säger Andrea Söderblom-Tay.

  Share