Ursprungligen publicerad i Miljömagasinet 26, 30 juni 2017

Fortsatta krav på minskade utsläpp

Det nya klimat­politiska ramverket ska säkerställa att Sve­riges växthusgasutsläpp minskar. Men tyvärr åsidosätts en avgörande källa till klimatpåverkan: Utsläppen som vi i Sverige orsakar i andra länder.


Klimataktions talesperson Jonas Bane. (Foto: Carl Thorborg)

Sveriges klimatmål missar de största utsläppen: Så löd rubriken på en debattartikel från 15 organisationsföreträdare, däri-bland Johanna Sandahl från Naturskyddsföreningen, Håkan Wirtén från Världsnaturfonden WWF, Jan Bertoft från Sveriges Konsumenter samt Jonas Bane från Klimataktion, i Svenska Dagbladet den 13 juni.

Trots att de importerade växthusgasutsläppen är större än utsläppen i Sverige inkluderas endast utsläpp inom landets gränser i det nya ramverket som riksdagen tog beslut om den 15 juni. De importerade utsläppen, däribland flygresor och importerade varor, fortsätter öka medan utsläppen i Sverige minskar.

Organisationerna vill att regeringen ska fastställa ett kompletterande mål för minskade konsumtionsutsläpp samt presentera en strategi med tydliga delmål för hur detta mål ska nås.

- Det händer mycket i näringslivet och politiken, nu börjar samhället slaska efter i stället! säger Klimataktions Jonas Bane. Vi behöver tydliga mål som dels på riktigt styr konsumtionen mot hållbarare system, dels visar för allmänheten att omställningen genomsyrar allt. Genom att vara en del i lösningen ökas medvetenhet och motivation. Det blir en synergieffekt!

I artikeln listas åtgärder som kan minska dessa konsumtionsutsläpp. Avdrag och sänkt moms på reparationer är något som regeringen har infört. En annan föreslagen åtgärd handlar om att öka den in-hemska produktionen och konsumtionen av mat.

- Matkonsumtionens klimatpåverkan minskas när vi väljer hållbara alternativ på tallriken. Det innebär generellt mindre kött, mer lokalproducerat och färre halvfabrikat! Regeringen kan trycka på genom att stärka subventionerna till hållbara jordbruk, satsa på stadsplanering som premierar lokalproduktion och uppmana landsting och kommuner att i större grad upphandla lokalproducerat och mer vegetariskt, säger han.

  Share